Nihal Ekin Erkan
Nihal Ekin Erkan
Professor of Urban Planning, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The rise of women in local politics in Turkey: whereabouts? Up to where
E Arıkboga, NE Erkan, A Güner
1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies …, 2010
142010
Sosyal Teori, Kentsel Sosyoloji
P Saunders
Çev. Songül Doğrugetir, Ed. Nihal Ekin Erkan. İdeal Kültür Yayıncılık. İstanbul, 2013
102013
Nihal
E Erkan
Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden “Kentsel Eşitsizlik, 0
9
Dünyanın Yerel Aynası
NE Erkan
Editör: Ayşegül Mengi, Kent ve Politika, İmge Kitabevi, 47-58, 2007
82007
Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kentsel Eşitsizlik
NE Erkan
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2006
72006
The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disasters
K Demeter, NE Erkan, A Güner
World Bank, 2004
52004
Şehir kavramlarının yolculuğu
NE Erkan
İdeal Kültür Yayıncılık, 2014
32014
15 Public Administration Reforms in Relation to Urban Planning in Turkey
NE Erkan, İ Attila
New Public Management in Turkey: Local Government Reform, 364, 2016
22016
Urban planning in Turkey as a process of translation
N Ekin Erkan
Translation Studies 3 (2), 188-200, 2010
22010
Türkiye Şehir Çalışmaları Alanındaki Kavramlar
NE Erkan
Türkiye perspektifinden kent sosyolojisi çalışmaları, 139, 2010
22010
Soylulaştırmanın Gündelik Hayattaki Görünümleri: Balat’ın Mekânsal ve Sosyal Dönüşümü
NE Erkan, S Altıntaş
İDEALKENT 9 (23), 292-335, 0
2*
Transferring the international DRR policy into the local context
E Daldeniz, NE Erkan
Natural hazards 66 (2), 1273-1285, 2013
12013
A Day in the Lives on Two Urban Women
N Ekin Erkan
Interdisciplinary Perspectives on Woman and Space in Turkey, 159-170, 2020
2020
Bir Bilim İnsanının Kavramlarla Yolculuğu: İlhan Tekeli ve Alternatif Bir Patika
NE Erkan, A Çiğdem, Z ARSLAN-TAÇ
İDEALKENT 11 (29), 260-289, 2020
2020
Planning Education in the Case Study of the Course of Metropolitan Planning in Istanbul
NE Erkan
Yönetim Bilimleri Dergisi 16 (31), 143-159, 2018
2018
Planning Education in the Case Study of the Course of Metropolitan Planning in Istanbul
N Ekin Erkan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018
2018
Kentsel Yenileme ve İstanbul: Kente Teslim Olmak, Kenti Teslim Almak
NE Erkan
Kayasü vd.(ed.) içinde, 219-243, 2009
2009
Journal of Administrative Sciences
B Kalite, ÖA ARDA, E TATOĞLU, L ALPKAN, TTÜYE Belirleme, ...
A Framework Proposal for Analysis of Urbanization Policy
NE Erkan
Türkiye Şehir Çalışmaları Alanının Kavramlar Haritası ve Tarihi
NE ERKAN
Strategic Public Management Journal 2 (3), 43-51, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20