Follow
Okan Güray BÜLBÜL
Okan Güray BÜLBÜL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve
Verified email at hbv.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Politika
E Bedir, OG Bülbül, MM Özaydın, I Kurnaz, V Işık, B Metin, A Tokol, ...
582016
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyonu Raporu
K Bakanlığı
TC Kalkınma Bakanlığı, 2018
292018
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ İSTİHDAM ETKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
OG Bülbül, F Emirmahmutoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (1), 205-238, 2010
272010
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Gelinen Nokta ve Devam Eden Aksaklıklar
C Kılıç, OG Bülbül
Çimento Endüstrisi İşverenleri Dergisi 27 (6), 6 - 23, 2013
132013
Unregistered Employment Dynamics in Turkey: Unregistered Employment Which Phase of Informalization Process?
OG BÜLBÜL
Journal of Social Sciences and Humanity Studies 4 (1), 375 - 385, 2012
82012
Uluslararası belgeler karşısında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığı
OG Bülbül
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
82009
Genç işsizliğine ilişkin teorik çerçeve ve dünyada genç istihdamının durumu
C Kılıç, OG Bülbül
Access 20, 2018, 2012
52012
İşgücü Piyasasına Erişim Bağlamında Sosyal Dışlanma: Domlar Üzerine Bir Değerlendirme
IK BALTACI, OG BÜLBÜL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 0
4*
Büyük Dönüşüm (Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri) Kitabının ve Polanyi’nin Tezlerinin Değerlendirilmesi
OG Bülbül
Journal of Social Policy Conferences, 105-124, 2016
32016
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam etkisi: Türkiye çimento sektörü örneği
OG Bülbül
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
22018
Kayıtlı Çalışma Süreci ve Tekstil Sektörü İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması El Kitabı
OG Bülbül, V Bayhan
22011
“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikacılığının Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonları Görüşleri Çerçevesinde …
OG Bülbül
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar, 2010
22010
İşgücü Piyasasına Erişim Bağlamında Sosyal Dışlanma: Domlar Üzerine Bir Değerlendirme
I KURNAZ BALTACI, OG BÜLBÜL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2020
12020
Endüstri İlişkileri Sistemi İçerisinde İdeolojik Bir Unsur Olarak Devlet
B BAYAT, AGOG BÜLBÜL
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar, 217 - 242, 2010
12010
Çözümün Getirdiği Yeni Sorun ve Riskler Bağlamında Emeklilikte Yaşa Takılma
OG Bülbül
Çimento İşveren 37 (3), 8-25, 2023
2023
YOL BAĞIMLILIĞI VE REAKTİF POLİTİKALAR KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE SALGIN DÖNEMİNDE UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR
OG Bülbül
Toplumun Pandemi Halleri, 2022
2022
Aile İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijital Dönüşüm
OG Bülbül
AILE IŞLETMELERINDE DIJITAL DÖNÜŞÜMÜN YÖNETIMI, 2021
2021
Aile İşletmelerinde Ücretlendirme: Evin Kızı mı, İşletmenin Çalışanı mı?
OG Bülbül, I Kurnaz Baltacı
2020
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları - İstihdam İlişkisi: Kavramsal ve Teorik Çerçeve
OG BÜLBÜL
2019
Refahın Dağıtımı Çerçevesinde Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi
OG BÜLBÜL
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20