Follow
Meryem Elif Çelebi Karakök
Meryem Elif Çelebi Karakök
Mimarlık Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İstanbul'un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914)
BC Çelebi M. E.
MEGARON 6 (2), 79-94, 2011
32*2011
Research, protection and restoration studies on the historical fabric of Isparta, using Aya Baniya Church as an example
A Turk, ME Celebi
Building and Environment 41 (12), 1867-1871, 2006
132006
Galata ve Pera’da Otel Yapılarının Gelişimi (1840-1914)
ME Çelebi
SİGMA Mühendislik ve Mimarlık Dergisi 3 (özel sayı), 300-307, 2010
8*2010
İstanbulun tarihi otelleri (1840? 1914) ve koruma kapsamında Galata ve Pera otellerinin değerlendirilmesi
ME Çelebi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
52010
18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Batılılaşma dönemi ve bir 18. yüzyıl örneği: Üsküdar Ayazma Külliyesi
ME Çelebi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
42004
Istanbul’s Modernization-Period Hotels (1840-1914)
EÇ YAKARTEPE, C BİNAN
32011
Tarihi Dokuda “Çağdaş Ek” Kavramının Atölye Ortamında Deneyimlenmesi: Mass’ Workshop 2015: Tarihi Dokuda “Çağdaş Ek” Kavramının Atölye Ortamında Deneyimlenmesi: Mass’ Workshop 2015
MEÇ Karakök, AB Gökarslan
Tasarim+ Kuram 13 (24), 54-78, 2017
22017
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Reformlarının Eğitim Yapılarına Etkisi: Isparta Örneği
Ç Karakök, M Elif-Gökarslan, A Betül
Turkish Studies, 11-21, 2016
22016
Preservation of Isparta Yılan Kırkan (Yılan Kıran) Fountain Within the Scope of Sustainability
MEÇ Yakartepe, AB Gökarslan
International Journal of Architectural and Environmental Engineering 8 (2 …, 2014
22014
As an Example of Urban Space Square – Investigation of Isparta Kaymakkapi Square and Architectural Heritage Structures
ME ÇELEBİ YAKARTEPE, G A. B.
MEGARON 7 (ek 1), 47-62, 2012
22012
Determining the Characteristics of Faith-Themed Routes in Order to Receive an International Certificate: Studies on St. Paul’s Travels
ME Çelebi Karakök
Religions 14 (9), 1097, 2023
12023
Determination of Conservation–Reuse Parameters for Industrial Heritage Sustainability and a Decision-Making Model Proposal
Ş Ertaş Beşir, ME Çelebi Karakök
Sustainability 15 (8), 6796, 2023
12023
Sinema ve dizi filmlerde kültür ve mekân algısının turizme etkisi
EÇ KARAKÖK, A ÇAKMAK
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2021
12021
Investigation of the traditional Seljuks and Principalities period baths within the conservation and restoration: the example of Isparta Baths
A GÖKARSLAN, M ÇELEBİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (1), 80-90, 2016
12016
Yeniden İşlevlendirme Uygulamalarında Özgünlük Kayıplarının Araştırılması: Geleneksel Alanya Konutları Örneği
EÇ KARAKÖK, NG ARI
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 9 (5), 1802-1825, 0
1
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Dijital Kültürel Haritalama Yöntemi: Güzelsu (Akseki/Antalya) Örneği
ŞG ERCİVAN, EÇ KARAKÖK
Milli Folklor 18 (141), 179-195, 2024
2024
Investigation of traditional features’ effect on modernist designs in the framework of environmental sustainability
S Coşkun, EÇ KARAKÖK
Journal of Architectural Sciences and Applications 8 (1), 188-199, 2023
2023
Usage Strategies to Increase the Socioeconomic Sustainability of Monumental Structures: The Example of the Hacı Ali Ağa Bath
ME Çelebi Karakök, Ş Ertaş Beşir
Sustainability 15 (9), 7587, 2023
2023
Global Journal of Arts Education
MEC Karakok, AB Gokarslan
Education 8 (1), 28-45, 2018
2018
Tarihi Bir Rum Hamamı: Eğirdir Yeşil Ada (Nis/Nys Adası) Hamamı
A GÖKARSLAN, M ÇELEBİ KARAKÖK
Yapı, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20