Bilgehan Savaşcı Temiz
Bilgehan Savaşcı Temiz
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
B Savaşcı
52012
Haberleşme Özgürlüğünün Kovuşturma Evresinde Sınırlandırılması
B Savaşcı
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011
42011
İştirak hükümleri açısından bağlılık kuralı
TB SAVAŞÇI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65 (4), 2487-2512, 2016
22016
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
BS Temiz
Prof. Dr. Nevzat Toroslu'ya Armağan Cilt II, 2015
2015
Bir İnsancıl Hukuk Kaynağı Olarak Uluslararası Silahlı Çatışma Mağdurlarının Korunmasına İlişkin 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne Ek I Nolu Protokol
B Savaşcı
Suç ve Ceza Hukuku Dergisi, 2012
2012
Tıp Etiği ve Hukuk Açısından Embriyonik Kök Hücre Çalışmaları
B Savaşcı
Bahçeşehir Üniversitesi Kazancı Hukuk Dergisi 7, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6