Safure Bulut
Safure Bulut
Middle East Technical UNiversity
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Predictors for student success in an online course
E Yukselturk, S Bulut
Journal of Educational Technology & Society 10 (2), 71-83, 2007
6312007
Gender differences in self-regulated online learning environment
E Yukselturk, S Bulut
Journal of Educational Technology & Society 12 (3), 12-22, 2009
3642009
Elementary school curriculum reform in Turkey.
Y Koc, M Isiksal, S Bulut
International Education Journal 8 (1), 30-39, 2007
1282007
Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi
SC Baydar, S Bulut
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
982002
Okulöncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları
K Tarım, MS Bulut
752006
Temel matematik kavramlarının künyesi
Z ARGÜN, A ARIKAN, S Bulut, S HALICIOĞLU
Gazi kitapevi, 2014
612014
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAK: SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
S BULUT, ÖK SOYSAL, D GÜLÇİÇEK
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7 (2), 1210-1238, 2018
502018
Bazı oalsılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi
S Bulut, C EKİcİ, Aİ İşeri
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (15), 1999
431999
The effects of different teaching methods and gender on probability achievement and attitudes toward probability
S Bulut
421994
On birinci sınıf öğrencilerinin ve matematik öğrettmen adaylarının uzaysal yeteneklerinin incelenmesi
S BULUT, S Köroğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (18), 2000
412000
Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi
S Bulut, İE YETKİN, S Kazak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 2002
402002
İlköğretim programlarında yeni yaklaşımlar (Matematik 1-5. sınıf)
S Bulut
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi 5, 54-55, 2004
362004
Geometriye yönelik bir tutum ölçeği
S Bulut, C Ekici, Aİ İşeri, E Helvacı
Eğitim ve Bilim 27 (125), 2002
272002
Matematik öğretmen adaylarının olasılık performanslarının incelenmesi
S Bulut
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 33-39, 2001
272001
Matematik öğretiminde somut materyallerin kullanilmasi
S BULUT, G AKYÜZ, HH YILDIRIM, B Tunca Yıldız
null, 2002
252002
İlköğretim II. kademe müzik öğretmenlerinin geleneksel müziklerimizin öğretiminde karşılaştıkları sorunlar
D BULUT
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 32 (1 …, 2008
242008
An Analysis of the New Elementary Mathematics Teacher Education Curriculum in Turkey.
M Isiksal, Y Koc, S Bulut, T Atay-Turhan
Mathematics Educator 17 (2), 41-51, 2007
212007
TÜREV KONUSUNDA UYGULANAN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNE ETKİSİ
MÖ SAĞIRLI, U KIRMACI, S BULUT
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2), 221-247, 2010
202010
İlköğretim programı yeni yaklaşımlar MATEMATİK (1-5 sınıf)
S Bulut
Milli Eğitim Yayınları, Ankara, 2004
202004
7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi.
S Bulut, B Boz-Yaman, FD Yavuz
Ilkogretim Online 15 (4), 2016
182016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20