Follow
Safure Bulut
Safure Bulut
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Predictors for student success in an online course
E Yukselturk, S Bulut
Journal of Educational Technology & Society 10 (2), 71-83, 2007
8472007
Gender differences in self-regulated online learning environment
E Yukselturk, S Bulut
Journal of Educational Technology & Society 12 (3), 12-22, 2009
5132009
Elementary school curriculum reform in Turkey.
Y Koc, M Isiksal, S Bulut
International Education Journal 8 (1), 30-39, 2007
1672007
Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi
SC Baydar, S Bulut
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
1432002
Temel matematik kavramlarının künyesi
Z Argün, A ARIKAN, S Bulut, S HALICIOĞLU
Gazi kitapevi, 2014
1412014
İlköğretim programlarında yeni yaklaşımlar (Matematik 1-5. sınıf)
S Bulut
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi 5 (54-55), 2004
802004
On birinci sınıf öğrencilerinin ve matematik öğrettmen adaylarının uzaysal yeteneklerinin incelenmesi
S Bulut, S KÖROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (18), 2000
602000
Bazı oalsılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi
S Bulut, C Ekici, Aİ İŞERİ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (15), 1999
591999
The effects of different teaching methods and gender on probability achievement and attitudes toward probability
S Bulut
Middle East Technical University, 1994
561994
Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi
S Bulut, İE Yetkin, S Kazak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 2002
552002
Geometriye yönelik bir tutum ölçeği
S Bulut, C Ekici, Aİ İşeri, E Helvacı
Eğitim ve Bilim 27 (125), 2002
402002
Matematik öğretmen adaylarının olasılık performanslarının incelenmesi
S Bulut
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 33-39, 2001
382001
Matematik öğretiminde somut materyallerin kullanilmasi
S Bulut, S Özkaya Seçil, HH Yıldırım, B Tunca Yıldız
null, 2002
372002
Türev konusunda uygulanan matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve öz-düzenleme becerilerine etkisi
M Özturan Sağırlı, US Kırmacı, S Bulut
342010
7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi.
S Bulut, B Boz-Yaman, FD Yavuz
Ilkogretim Online 15 (4), 2016
332016
An Analysis of the New Elementary Mathematics Teacher Education Curriculum in Turkey.
M Isiksal, Y Koc, S Bulut, T Atay-Turhan
Mathematics Educator 17 (2), 41-51, 2007
282007
A case study: assessment of preservice secondary mathematics teachers’ metacognitive behaviour in the problem-solving process
H Demircioğlu, Z Argün, S Bulut
ZDM 42, 493-502, 2010
262010
İlköğretim programı yeni yaklaşımlar matematik (1-5 sınıf)
S Bulut
Milli Eğitim Yayınları, Ankara, 2004
262004
Okulöncesi eğitim ortamlarında çocuk kitaplarıyla gerçekleştirilen uygulamaların okuma kültürü edindirme bağlamında incelenmesi
S Bulut
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
252018
A brief history of mathematics education in Turkey: K-12 mathematics curricula
Z Argün, A Arıkan, S Bulut, B Sriraman
ZDM 42, 429-441, 2010
242010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20