Adem Ökten
Adem Ökten
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Nedensellik, Zorunluluk ve Rastlantı Kavramlarının Felsefe İle Bilimde Anlam ve Kullanımları
A Ökten
Yüksek Lisans Tezi, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.