Follow
AHMET Y. YEŞİLDAĞ
AHMET Y. YEŞİLDAĞ
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Movie analysis as an active learning method: A study with health management student
AY Yesildag, S Bostan
The International Journal of Management Education 21 (1), 100759, 2023
72023
Determination of the rational drug use awareness of university students
AY Yeşildağ, İ Ağırbaş, G Yılmaz
Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 42 (1), 1-12, 2022
42022
Hastanede Yatan Hastaların Algıladığı Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği
AY Yeşildağ, H Ulusoy
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 (1), 91-106, 2021
42021
Trabzon’daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi
AT Kurtaran, AY Yeşildağ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3 …, 2021
32021
Family Physicians' Perspectives on the Pros, Cons, and Application Areas of Telemedicine: A Qualitative Study
S Bostan, AY Yesildag, F Balci
Telemedicine and e-Health, 2024
12024
Örgün Eğitim Programında Sağlık Eğitiminin Önemi: İçerik Analizine Dayalı Bir Araştırma
AY Yeşildağ, Y Akbulut, EU Aldoğan
EĞİTİM VE BİLİM 49 (218), 2024
2024
A Model Proposal for Developing a Solution and Determining the Administrative Problems of Hospitals in Turkey: The BUY Model.
S Bostan, D Urek, AY Yesildag
Research & Theory for Nursing Practice 38 (2), 2024
2024
The Importance of Health Education in Formal Education Program: A Research Based on Content Analysis.
AY Yeşildağ, Y Akbulut, EU Aldoğan
Education & Science/Egitim ve Bilim 49 (218), 2024
2024
Glass Ceiling Syndrome: A Perspective of Women Working in Health Institutions
AT KURTARAN, A AYDIN, AY YEŞİLDAĞ
Ege Academic Review 24 (1), 71-84, 2024
2024
YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AT KURTARAN, AY YEŞİLDAĞ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 317-329, 2023
2023
Impact of COVID-19 Pandemic on Mental Health of Refugees, Immigrants, and Asylum-Seekers: A Systematic Review
F Sevim, S Kiran, A Yesildag, G Yilmaz
Psychiatry and Behavioral Sciences 13 (2), 86-86, 2023
2023
HASTA VE HASTA YAKINLARININ HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
AY YEŞİLDAĞ, AT KURTARAN
Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XII, 149, 2023
2023
Sürdürülebilirlik ve Kalite Bağlamında Sağlık Hizmetleri
AY Yeşildağ, AE Esatoğlu
Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlar, 401-418, 2023
2023
Sağlık Yönetimi Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğretim Elemanlarının İstatistiksel Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
AY YEŞİLDAĞ
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 88-92, 2022
2022
Türkiye’de Sağlık Kurumlarında Örgüt İklimi Konusunda Yazılan Tezlerin İncelenmesi
A Turan Kurtaran, AY Yeşildağ
Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XII, 2022
2022
The Effect of Outsourcing on Quality in Hospitals: A Systematic Review
AY Yeşildağ, B Sayar
International Research in Health Sciences IV, 89-120, 2022
2022
COVID-19 ve Sağlık İşgücü Yönetimi
A Yeşildağ, E Esatoğlu
COVID- 19 Pandemisinde Sağlık Yönetimi 1, 37, 2021
2021
TÜRKİYE'DE SAĞLIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE BÖLÜM MÜFREDATLARININ İNCELENMESİ / HEALTH MANAGEMENT EDUCATION IN TURKEY ANALYSIS OF DEPARTMENT CURRICULUMS
A YEŞİLDAĞ
3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi Sakarya, 2134, 2019
2019
Education and Science
AY Yeşildağ, Y Akbulut, EU Aldoğan
The Research of Relationship Between Socio-Demographic Features and Glass Ceiling Perceptions of Female Healtcare Professionals
A Turan Kurtaran, A Aydın, A Yeşildağ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20