Özge Çepeliogullar Mutlu
Özge Çepeliogullar Mutlu
DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum
itu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Adsorption of heavy metal ions from aqueous solutions by bio-char, a by-product of pyrolysis
M Kılıc, C Kırbıyık, Ö Çepelioğullar, AE Pütün
Applied Surface Science 283, 856-862, 2013
2182013
Thermal and kinetic behaviors of biomass and plastic wastes in co-pyrolysis
Ö Çepelioğullar, AE Pütün
Energy conversion and management 75, 263-270, 2013
1512013
Kinetic modelling of RDF pyrolysis: Model-fitting and model-free approaches
Ö Çepelioğullar, H Haykırı-Açma, S Yaman
Waste management 48, 275-284, 2016
662016
Products characterization study of a slow pyrolysis of biomass-plastic mixtures in a fixed-bed reactor
Ö Çepelioğullar, AE Pütün
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 110, 363-374, 2014
472014
A pyrolysis study for the thermal and kinetic characteristics of an agricultural waste with two different plastic wastes
Ö Çepelioğullar, AE Pütün
Waste management & research 32 (10), 971-979, 2014
302014
A study to predict pyrolytic behaviors of refuse-derived fuel (RDF): Artificial neural network application
Ö Çepelioğullar, İ Mutlu, S Yaman, H Haykiri-Acma
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 122, 84-94, 2016
262016
Utilization of two different types of plastic wastes from daily and industrial life
Ö Çepelioğullar, AE Pütün
Journal of Selcuk University Natural and Applied Science 2 (2), 694-706, 2013
262013
Removal of copper (II) and cadmium (II) ions from aqueous solutions by biosorption onto pine cone
G Değirmen, M Kılıç, Ö Çepelioğullar, AE Pütün
Water science and technology 66 (3), 564-572, 2012
142012
Use of sesame stalk biomass for the removal of Ni (II) and Zn (II) from aqueous solutions
Ç Kırbıyık, M Kılıç, Ö Çepelioğullar, AE Pütün
Water science and technology 66 (2), 231-238, 2012
112012
Activation energy prediction of biomass wastes based on different neural network topologies
Ö Çepelioğullar, İ Mutlu, S Yaman, H Haykiri-Acma
Fuel 220, 535-545, 2018
52018
Nohut samanı tarla atığının sulu çözeltilerden metilen mavisi gideriminde düşük maliyetli biyosorbent olarak değerlendirilmesi
M Kılıç, Ö Çepelioğullar, S Başkurt, BB Uzun, EA Pütün
52014
Evaluation of field debris of chickpea husk as a low-cost biosorbent for removal of methylene blue from aqueous solutions
M Kılıç, Ö Cepelioğullar, G Özsin, BB Uzun, AE Pütün
Gazi University, Fac Engineering Architecture, 2014
42014
Utilization of coal fly ash as low-cost adsorbent material for nickel removal applications
M KILIÇ, Ö Çepelioğullar, Ç KIRBIYIK, A PÜTÜN, E PÜTÜN
Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve …, 2014
32014
Challenges and Opportunities of Modeling Biomass Gasification in Aspen Plus: A Review
ÖÇ Mutlu, T Zeng
Chemical Engineering & Technology 43 (9), 1674-1689, 2020
2020
NOHUT SAMANI TARLA ATIĞININ SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİ GİDERİMİNDE DÜŞÜK MALİYETLİ BİYOSORBENT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
M KILIÇ, Ö ÇEPELİOĞULLAR, G ÖZSİN, U Başak, AE PÜTÜN
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (4), 2014
2014
Farklı biyokütle-plastik atık karışımlarının termogravimetrik analiz yöntemi ile birlikte pirolizi ve elde edilen ürünlerin karakterizasyonu
Ö Çepelioğullar
Anadolu Üniversitesi, 2011
2011
RENEWABLES-BASED DRYING TECHNOLOGY FOR COST-EFFECTIVE VALORIZATION OF WASTE FROM THE FOOD PROCESSING INDUSTRY
ÖÇ Mutlu, S Theurich, D Büchner, T Zeng
NİKEL GİDERİMİ İŞLEMLERİNDE KÖMÜR UÇUCU KÜLÜNÜN DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORBAN MALZEMESİ OLARAK KULLANIMI
M KILIÇ, Ö ÇEPELİOĞULLAR, Ç KIRBIYIK, A PÜTÜN, E PÜTÜN
Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve …, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18