Follow
Büşra Şahin
Büşra Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Araştırma Görevlisi
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
DEFANSİF TIP KAVRAMI VE DEFANSİF TIBBİ UYGULAMALARIN HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
B ŞAHİN, Ö ALCALI
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 1 (41), 483-510, 2020
22020
Türk hukukunda sinema eserlerine ilişkin lisans sözleşmesi
B Şahin
Yetkin Yayınları, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2