Ömer Osmanoğlu
Ömer Osmanoğlu
uskudar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hegel’den Marcuse’ye Yabancılaşma Olgusu
Ö Osmanoğlu
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ÜSBİD) 2 (3), 65, 2016
232016
Türk Sineması'nda Dış Göç Olgusu: Sosyo-Kültürel Karşılaşmalar, Kimlik Çatışması ve Yabancılaşma
Ö Osmanoğlu
Marmara İletişim Dergisi / Marmara Journal of Communication, 77-98, 2016
92016
Ortaçağ Siyaset Felsefesinde Adalet
Ö Osmanoğlu
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
92011
Yabancılaşma üzerine
Ö Osmanoğlu
Sosyoloji Notları Dergisi 6, 13-20, 2008
82008
İstanbul’un 100 sinema salonu
B BULUNMAZ, Ö Osmanoğlu
İBB Kültür AŞ Yayınları, 2016
52016
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi: Üsküdar Üniversitesi Örneği* Social Media Addiction of Communication Faculty Students: Üsküdar …
B Bulunmaz, B BULUNMAZ, C Diker, Ö OSMANOĞLU, N Gungor, ...
22019
Aristoteles'in Rüya Teorisi ve "Rüyalar Üzerine" Adlı Eserinin Çevirisi
Ö Osmanoğlu
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ÜSBİD) 3 (4), 139-184, 2017
12017
Yeşilçam Sineması’nda İstanbul-Değişen kültür ve toplumsal yaşam
B BULUNMAZ, Ö Osmanoğlu
İBB Kültür AŞ Yayınları, 2016
12016
Aristoteles'in Metafizik Sistemi
Ö Osmanoğlu
2019
Yeşilçam Sinemasının İstanbul ile İlişkisi Nedir?
Ö Osmanoğlu
40 Soruda Türk Sineması, 71-81, 2019
2019
Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri
Ö Osmanoğlu
Travmaların Gölgesinde Politik Psikoloji, 265-298, 2019
2019
Tarkovsky Sinemasında Sanat ve Mâneviyat İlişkisi: Andrey Rublev Üzerine Bir İnceleme
Ö OSMANOĞLU
TRT Akademi 3 (5), 28-56, 2018
2018
İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesinde İnsan Sorunu
Ö Osmanoğlu
Ural Felsefe Günleri, 85-104, 2017
2017
Hafıza ve Hatırlama: Aristoteles, Çağdaş Psikoloji ve Freud
Ö Osmanoğlu
felsefelogos 21 (66), 133-152, 2017
2017
Andrei Tarkovsky’nin Şiirsel Ayna’sı
Ö Osmanoğlu
Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyası, 81-104, 2016
2016
Yeşilçam Sineması’nda Göç Olgusu: Değişen Kültür ve Toplumsal Yapı
Ö Osmanoğlu
Disiplinlerarası Göç Ve Göç Politikaları Sempozyumu, 573-598, 2015
2015
Etik ve Politik Bir Kavram Olarak Adalet
Ö Osmanoğlu
Uluslararası Sempozyum İnsani Değerlerin Yeniden İnşası - Tebliğler 3, 31-47, 2015
2015
Metafizik ve Ahlakla İlişkisi Bakımından Ortaçağ İslam Siyaset Düşüncesi
Ö Osmanoğlu
DEM DERGİ 2 (5), 106-111, 2009
2009
Platon ve Fârâbî'nin Siyaset Felsefelerinde Erdemli Olmayan Yönetim Biçimleri ve Demokrasi Karşılaştırması
Ö Osmanoğlu
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
1999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19