Yakup Emre CORUHLU
Yakup Emre CORUHLU
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determining the property ownership on cadastral works in Turkey (Türkiyedeki Kadastro Çalışmalarında Taşınmaz Mülkiyetinin Belirlenmesi)
O Demir, YE Çoruhlu
Land use policy 26 (1), 112-120, 2009
372009
The graphical cadastre problem in Turkey: the case of Trabzon province (Türkiyedeki Grafik Kadastro Problemi: Trabzon İli Özel Durum Çalışması)
O Demir, YE Çoruhlu
Sensors 8 (9), 5560-5575, 2008
262008
Geographical database for object-oriented land division modelling in Turkey
YE Coruhlu, O Yildiz
Land use policy 68, 212-221, 2017
162017
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARIMSAL İŞLETMELERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
T BOZTOPRAK, O DEMİR, YE ÇORUHLU, R NİŞANCI
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (3), 1-11, 2015
162015
Progress of cost recovery on cadastre based on land management implementation in Turkey (Türkiyede Arazi Yönetimi Uygulamaları Temelinde Kadastro Çalışamalarında Maliyetin Geri …
O Demir, B Uzun, YE Çoruhlu
Survey Review 47 (340), 36-48, 2015
152015
Geographical data model for cultural immovable properties
YE Coruhlu, O Yildiz
Survey review 50 (363), 487-500, 2018
142018
The relation between structured cultural heritages and condominium towards 3D cadastre
YE Çoruhlu, O Demir, O Yıldız, M Çete
Survey review 48 (351), 438-449, 2016
132016
Geographic data model of foundation immovable (Vakıf Taşınmaz Coğrafi Veri Modeli)
YE Çoruhlu, Hİ İnan, H Yilmaz, O Demir
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences-Sigma Muhendislik ve Fen …, 2015
13*2015
Registration of foundation properties-cultural asset on behalf of their own fused foundations (Vakıf Yoluyla Vücuda Gelen - Kültür Varlığı - Taşınmazların Vakıfları Adına Tescili)
YE Çoruhlu
Survey Review 48 (347), 110-120, 2016
112016
Comparison of expropriation and land consolidation on the regulation of agricultural land (Tarımsal Arazilerin Düzenlenmesinde Kamulaştırma ile Arazi Toplulaştırması …
T Boztoprak, O Demir, YE Coruhlu
Sigma 34 (1), 43-55, 2016
11*2016
A VISIONAL OVERVIEW TO RENEWATION CONCEPT ON CADASTRAL WORKS IN TURKEY(KADASTRODAKİ YENİLEME KAVRAMINA VİZYONEL BİR BAKIŞ)
O YILDIZ, YE ÇORUHLU, O DEMİR
Sigma 33 (4), 503-519, 2015
10*2015
Vakıf Taşınmazların Yönetim Sorunlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Durum Tespiti Çalışması (A Survey Study: Determining the Management Problems of Foundations Properties in …
YE ÇORUHLU, O DEMİR
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1), 96-104, 2014
102014
Zoning plan-based legal confiscation without expropriation in Turkey in light of ECHR decisions
YE Coruhlu, B Uzun, O Yildiz
Land use policy 95, 104598, 2020
92020
Data model design for qualified natural-protected area in Turkey
MÖ Saralioğlu, O Demir, YE Coruhlu, E Saralioğlu
Survey review 51 (365), 154-165, 2019
82019
Registration of agricultural areas towards the development of a future Turkish cadastral system
O Yìldiz, YE Coruhlu, C Biyik
Land use policy 78, 207-218, 2018
82018
Kültür Varlığı Tescilli Taşınmazların, Kurucu Vakıfları Adına Tescili: Vakıflar Kanunu 30.Madde Uygulaması
YE Çoruhlu, O Demir, O Yıldız, H Yılmaz
İstanbul Barosu Dergisi 90, 33-58, 2016
82016
Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
T BOZTOPRAK, O DEMİR, YE ÇORUHLU
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 252-260, 2016
82016
Management problems and solution approaches on protection and development of foundation properties
YE Çoruhlu
PhD Thesis, Karadeniz Technical University, Natural Science Institute, Trabzon, 2013
82013
E-GOVERNMENT SERVICES ON FOUNDATION IMMOVABLE PROPERTIES.
YE Coruhlu, O Demir
Sigma: Journal of Engineering & Natural Sciences/Mühendislik ve Fen …, 2015
72015
Institutional and Occupational Development of Foundations (GDF) and Its Experts On Land Market: A Case Study in Turkey (Vakıfların (VGM) Kurumsal ve Vakıfların Arazi …
YE Coruhlu, O Demir
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 24 (2 A), 695-706, 2015
72015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20