Yakup Emre CORUHLU
Yakup Emre CORUHLU
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determining the property ownership on cadastral works in Turkey (Türkiyedeki Kadastro Çalışmalarında Taşınmaz Mülkiyetinin Belirlenmesi)
O Demir, YE Çoruhlu
Land use policy 26 (1), 112-120, 2009
352009
The graphical cadastre problem in Turkey: the case of Trabzon province (Türkiyedeki Grafik Kadastro Problemi: Trabzon İli Özel Durum Çalışması)
O Demir, YE Çoruhlu
Sensors 8 (9), 5560-5575, 2008
252008
Geographical database for object-oriented land division modelling in Turkey
YE Coruhlu, O Yildiz
Land use policy 68, 212-221, 2017
162017
Progress of cost recovery on cadastre based on land management implementation in Turkey (Türkiyede Arazi Yönetimi Uygulamaları Temelinde Kadastro Çalışamalarında Maliyetin Geri …
O Demir, B Uzun, YE Çoruhlu
Survey Review 47 (340), 36-48, 2015
152015
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARIMSAL İŞLETMELERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
T BOZTOPRAK, O DEMİR, YE ÇORUHLU, R NİŞANCI
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (3), 1-11, 2015
132015
Geographic data model of foundation immovable (Vakıf Taşınmaz Coğrafi Veri Modeli)
YE Çoruhlu, Hİ İnan, H Yilmaz, O Demir
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences-Sigma Muhendislik ve Fen …, 2015
13*2015
Geographical data model for cultural immovable properties
YE Coruhlu, O Yildiz
Survey review 50 (363), 487-500, 2018
122018
Comparison of expropriation and land consolidation on the regulation of agricultural land (Tarımsal Arazilerin Düzenlenmesinde Kamulaştırma ile Arazi Toplulaştırması …
T Boztoprak, O Demir, YE Coruhlu
Sigma 34 (1), 43-55, 2016
11*2016
The relation between structured cultural heritages and condominium towards 3D cadastre
YE Çoruhlu, O Demir, O Yıldız, M Çete
Survey review 48 (351), 438-449, 2016
102016
Vakıf Taşınmazların Yönetim Sorunlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Durum Tespiti Çalışması (A Survey Study: Determining the Management Problems of Foundations Properties in …
YE ÇORUHLU, O DEMİR
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1), 96-104, 2014
102014
Registration of foundation properties-cultural asset on behalf of their own fused foundations (Vakıf Yoluyla Vücuda Gelen - Kültür Varlığı - Taşınmazların Vakıfları Adına Tescili)
YE Çoruhlu
Survey Review 48 (347), 110-120, 2016
92016
A VISIONAL OVERVIEW TO RENEWATION CONCEPT ON CADASTRAL WORKS IN TURKEY(KADASTRODAKİ YENİLEME KAVRAMINA VİZYONEL BİR BAKIŞ)
O YILDIZ, YE ÇORUHLU, O DEMİR
Sigma 33 (4), 503-519, 2015
9*2015
Management problems and solution approaches on protection and development of foundation properties
YE Çoruhlu
PhD Thesis, Karadeniz Technical University, Natural Science Institute, Trabzon, 2013
82013
Registration of agricultural areas towards the development of a future Turkish cadastral system
O Yìldiz, YE Coruhlu, C Biyik
Land use policy 78, 207-218, 2018
72018
Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
T BOZTOPRAK, O DEMİR, YE ÇORUHLU
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 252-260, 2016
72016
E-GOVERNMENT SERVICES ON FOUNDATION IMMOVABLE PROPERTIES.
YE Coruhlu, O Demir
Sigma: Journal of Engineering & Natural Sciences/Mühendislik ve Fen …, 2015
72015
Institutional and Occupational Development of Foundations (GDF) and Its Experts On Land Market: A Case Study in Turkey (Vakıfların (VGM) Kurumsal ve Vakıfların Arazi …
YE Coruhlu, O Demir
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 24 (2 A), 695-706, 2015
72015
Data model design for qualified natural-protected area in Turkey
MÖ Saralioğlu, O Demir, YE Coruhlu, E Saralioğlu
Survey review 51 (365), 154-165, 2019
62019
Kültür Varlığı Tescilli Taşınmazların, Kurucu Vakıfları Adına Tescili: Vakıflar Kanunu 30.Madde Uygulaması
YE Çoruhlu, O Demir, O Yıldız, H Yılmaz
İstanbul Barosu Dergisi 90, 33-58, 2016
62016
Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) Önemi: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) CBS Örneği
YE Çoruhlu, O Demir
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12, 11-15, 2009
62009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20