İş ve İnsan Dergisi
İş ve İnsan Dergisi
İş ve İnsan Dergisi
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Kuşak Farklılıkları: Mit mi, Gerçek mi?
S Gürbüz
İş ve İnsan Dergisi 2 (1), 39-57, 2015
402015
Türkiye’de örgütsel davranış yazını doktora tezlerine yönelik bir inceleme
E Duygulu, OB Sezgin
İş ve İnsan Dergisi 2 (1), 13-25, 2015
242015
İş arkadaşlarının sosyal kaytarmasının, bireyin iş tatmini, örgütsel bağlılık ve kendi kaytarma davranışlarına etkisi
H Şeşen, ÇA Kahraman
İş ve İnsan Dergisi 1 (1), 43-51, 2014
172014
Örgütsel Sinizmin Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi: Kuşaklara Göre Örgütsel Sinizmin Hedefinde Ne Var?
Y Torun, C Çetin
İş ve İnsan Dergisi 2 (2), 137-146, 2015
162015
Örgütsel Sessizliğin Nedenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
DI Üçok, AA Torun
İş ve İnsan Dergisi 2 (1), 27-37, 2015
162015
Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
K Karacaoğlu, G Köktaş
İş ve İnsan Dergisi 3 (2), 119-127, 2016
152016
Ölçek Uyarlamada Metodoloji Sorunu: Yönetim ve Örgüt Alanında Uyarlanan Ölçekler Üzerinden Bir Araştırma
ME Bayık, S Gürbüz
İş ve İnsan Dergisi 3 (1), 1-20, 2016
152016
Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Türkiye’de yapılan araştırmalar üzerinden bir meta analizi
S Gürbüz, Ö Ayhan, M Sert
İş ve İnsan Dergisi 1 (1), 3-20, 2014
14*2014
Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi
B Çankır
İş ve İnsan Dergisi 3 (1), 21-30, 2016
132016
Psikolojik Sermaye, Performans, Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi: Cinsiyetin Düzenleyici Rolü
F Çetin, AK Varoğlu
İş ve İnsan Dergisi 2 (2), 105-113, 2015
122015
Psikolojik dayanıklılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide iş doyumunun aracılık rolü: Havacılık sektöründe bir araştırma
E Kanbur, A Kanbur, B Özdemir
İş ve İnsan Dergisi 4 (2), 127-141, 2017
102017
Örgütsel davranış alanında odaklanılan konular ve kullanılan yöntemler: 2010-2015 yılları ulusal işletmecilik kongre bildirileri üzerine bir inceleme
SC Koyuncu
İş ve İnsan Dergisi 2 (2), 127-135, 2015
102015
Psikolojik Sermayenin İşe Yabancılaşmaya Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
A Çalışkan, NÜ Pekkan
İş ve İnsan Dergisi 4 (1), 17-33, 2017
82017
İş Yerinde Karanlık Liderlik
U Başar, Ü Sığrı, N Basım
İş ve İnsan Dergisi 3 (2), 65-76, 2016
72016
The convergent, discriminant, and concurrent validity of scores on the abbreviated self-leadership questionnaire
F Şahin
The Journal of Human and Work 2 (2), 91-104, 2015
72015
The Relationships among Perceived Organizational Change, Uncertainty, Job Satisfaction and Turnover Intentions
Ş Karakuş, M Yardım
Journal of Human and Work 1 (1), 21-31, 2014
7*2014
Öğrenen Örgütler, Örgütsel Değişim ve Değişime Direnç: Bir Tipoloji Önerisi
Ü Ercan
İş ve İnsan Dergisi 1 (1), 33-42, 2014
62014
Adayların Kuruma Katılma Niyetlerinde Örgütsel Çekicilik ve Kurumsal İtibarın Etkisi
M Güler, HN Basım
İş ve İnsan Dergisi 2 (2), 115-126, 2015
52015
İş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide bireysel farklılıklar
O Köksal
İş ve İnsan Dergisi 1 (1), 53-62, 2014
52014
Yöneticilerin Algılanan Kültürel Zekâsı, Çalışanın Farklılık İklimi Algısı, Gelişime Açıklık ve Örgütsel Sinizm Etkileşimi Üzerine Turizm Sektöründe Bir Araştırma
SC Çalışkan, ZM Ünal, Y Kalafatoğlu, FA Akün, Ç Üçler
İş ve İnsan Dergisi 2 (1), 1-11, 2015
42015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20