Follow
Sezgin Kaya
Sezgin Kaya
Bursa Uludag University
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİST YAKLAŞIMLAR
K Sezgin, K Sezgin
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (03), 83-111, 2008
1112008
Rus Dış Politikasında Batı Karşıtlığının Düşünsel ve Tarihsel Gelişimi
S Kaya
Gazi Akademik Bakış, 41-77, 2010
162010
Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi
S Kaya, ÖG İşyar
Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları 4 (8), 25-49, 2009
142009
INTERPOL, EUROPOL ve Uluslararası Terrorism
S Kaya
Güvenlik Stratejileri Dergisi 1 (02), 31-49, 2005
112005
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Değişen Ulusal Güvenlik Algılaması ve Politikaları
S Kaya
Avrasya Dosyası 11 (2), 212-239, 2005
102005
Contentious politics in Iran: factions, foreign policy and the nuclear deal
K Sezgin, Z Şartepe
Alternatives: Turkish Journal of International Relations 14 (3), 1-12, 2015
82015
Uluslararası alanda polisiye işbirliğinin gelişimi: Avrupa örneği
S Kaya
Uludağ Üniversitesi, 2009
82009
ULUSLARARASI TERÖRİZMİN GELİŞİMİ VE DİNİ MOTİVASYONLU TERÖR OLGUSU
K Sezgin
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (1), 53-79, 2017
52017
Rus Avrasyacılığı ve Jeopolitik Bir Varlık Olarak Doğu Algısı
S Kaya, M İsmayilov
Rusya’nın Doğu Politikası, 1-38, 2013
52013
Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu
K Yasemin, K Sezgin
Uluslararası İlişkiler Dergisi 8 (30), 125-148, 2011
52011
Çin’in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin akıllı güç kavramı bağlamında analizi
K Sezgin, A Mammadzade
Doğu Asya Araştırmaları Dergisi 2 (1), 37-55, 2019
42019
Küresel Terörizmle Mücadelede Alternatif Rejim Modelleri
K Sezgin
Stratejik Araştırmalar Dergisi, 15-33, 0
4
Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme
AGDY KAYA, AGDS KAYA
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 7 (2), 45-62, 2011
32011
An Appraisal of the Chronology Problem in the “Rise of the West” Question
GG Gürsakal, K Sezgin
Gazi Akademik Bakış 7 (13), 2013
22013
Avrupa Birliği'nde uluslararası terörizmle mücadele alanında işbirliği
S Kaya
Uludağ Üniversitesi, 2002
12002
BASRA KÖRFEZİ’NDE DEVLET İNŞASI SÜREÇLERİNDE İNGİLTERE’NİN ROLÜ: BAHREYN ÖRNEĞİ
HF ŞİMŞEK, K Sezgin
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8 (1), 82-104, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16