Follow
Gokhan Aykac
Gokhan Aykac
AHBV University, Department of Economics & Senior Research Associate with Harvard University, CLJE.
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de bankacılık sektörü piyasa yapısı, firma davranışları ve rekabet analizi
MN Coşkun, HN Ardor, AH Çermikli, HO Eruygur, F Öztürk, İ Tokatlıoğlu, ...
İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği, 2012
1582012
İçsel büyüme modelleri ve küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerin konumları
C Çiftçi, G Aykaç
Sosyoekonomi 14 (14), 2011
692011
Engel Yasası’nın Türkiye Sınaması ve Gıda Talebinin Gelir Esnekliği: Gıda Harcamalarının Bütçe Payının Hane Profili ve Toplam Harcama ile İlişkisi (2003-2013)
G Aykaç
Sosyoekonomi 26 (38), 105-133, 2018
192018
İşgücü piyasalarına yönelik regülasyonların işgücü arz ve talebi üzerine etkileri: Türkiye üzerine bir inceleme
G Aykaç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
92010
Türkiye’nin IMF deneyimine bir bakış
E Enç, G Aykaç
Gazi Üniversitesi, İİ BF Dergisi 5 (3), 75-57, 2003
92003
Oecd ülkelerinde işgücü piyasası regülasyonları ve regülasyonlardaki eğilimler
G Aykaç, C Çiftçi
Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 2011
82011
ve Dağlaroğlu, T.(2012)
MN Coşkun, HN Ardor, AH Çermikli, HO Eruygur, F Öztürk, İ Tokatlıoğlu, ...
Türkiye’de bankacılık sektörü piyasa yapısı, firma davranışları ve rekabet …, 0
8
Economic and business issues in retrospect and prospect
K Gökten, AA Eren
IJOPEC PUBLICATION, 2019
72019
The value of an overseas research trip
G Aykac
Scientometrics 126 (8), 7097-7122, 2021
62021
Labor Supply Elasticity of Turkish Labor Market: 2003–2011
G AYKAÇ
Ege Academic Review 16 (1), 13-29, 2016
5*2016
TÜRKİYE’NİN IMF DENEYİMİNE BİR BAKIŞ
E Enç, G Aykaç
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (3), 57-75, 2003
52003
Testing the Engel Law for Turkey and Income Elasticity of Food Demand: Relationship of Budget Share of Food Expenditure with Household Profile and Total Expenditure (2003-2013)
G Aykaç
Sosyoekonomi Journal, 2018
42018
Hakan Naim Ardor
MN Coşkun
Hakan Çermikli, Ozan Eruygur, Fahriye Öztürk, İbrahim Tokatlıoğlu, Gökhan …, 2012
32012
Türkiye İşgücü Piyasası'nın İşgücü Arz Esnekliği: 2003-2011'', Ege Akademik Bakış, Cilt 16, Sayı 1
G Aykaç
22016
Turkiye'de Bankacilik Sektoru Piyasa Yapisi Firma Davranislari ve Rekabet Analizi
M Coskun, HN ARDOR, AH ÇERMIKLI, HO ERUYGUR, F ÖZTÜRK, ...
Turkiye Bankalar Birligi Yayinlari, Istanbul, 27-28, 2012
22012
How efficient are the Poverty Reduction-Oriented Policies in Eastern European Transition Economies
I Tokatlioglu, G Aykac
International Conference on Experiences and Challenges in Measuring National …, 2007
22007
Inequality in food consumption and diet diversity: Evidence from Turkey
A DEMİRDÖĞEN, G AYKAC
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2022
12022
Nitelik uyuşmazlığı nedeniyle iş aramamanın sosyoekonomik faktörlerle ilişkisi: Türkiye örneği
G AYKAC
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2021
12021
HANELERDE ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞAN ÇOCUK VARLIĞI İLE HANELERİN EKONOMİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Y Tokatlıoğlu, G Aykac
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1 …, 2020
12020
Turkiye Isgucu Piyasasi’nin Isgucu Arz Esnekligi: 2003–2011
G AYKAC
Ege Academic Review 16 (1), 13-29, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20