Takip et
Pelin Üredi
Pelin Üredi
Çukurova Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasın
P Kösece
Journal of Turkish Studies 10 (7), 2015
152015
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.
P KÖSECE, SM TAŞKAYA
Electronic Turkish Studies 10 (3), 2015
132015
OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
S AKBAŞLI, P Kösece, MB Uçan
Scientific Educational Studies 2 (2), 93-110, 2018
122018
Investigating the relationship between critical thinking skills and mathematical problem solving achievements of secondary education students
L Üredi
European Journal of Educational Sciences 7 (2), 186-202, 2020
82020
Analyzing the metaphorical perceptions of secondary education students related to the variables of school principal and teacher
S Akbaşlı, L Üredi, P Kösece
OPUS International Journal of Society Researches 9 (16), 1566-1585, 2018
52018
Özel ve Kamu Eğitim Örgütlerinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri: Etkileşimsel Etki Modeli
P Kösece, S Akbaşlı, L Üredi, B Özaksoy
OPUS International Journal of Society Researches 17 (38), 4983-5005, 2021
2021
Investıgatıng the Vıews of Students Related to the Effect of School Varıables Upon Academıc Success in Terms of Varıous Varıables (Okul Değişkenlerinin Akademik Başarıya Olan …
S AKBAŞLI, P KÖSECE, M UÇAN BALTA
Scientific Educational Studies 2, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–7