Takip et
Gürkan ÇETİN
Gürkan ÇETİN
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen adaylarının bilim ve teknolojiye yönelik algılarının metaforlar yardımıyla ortaya konulması
PH ÇAVAŞ, G ÇETİN, E PALABIYIK, B ÇAVAŞ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1239 …, 2019
62019
Sınıf öğretmeni adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarının ve fen öğrenme becerilerinin araştırılması
G ÇETİN
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
22017
SINIF YÖNETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
ME USTA, G ÇETİN, İ ARIKAN
Trakya Eğitim Dergisi 12 (1), 119-132, 2022
2022
SOSYAL BİLGİLER DERSİNE GİREN ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
AC KIRIKÇI, İ ARIKAN, G ÇETİN
Milli Eğitim Dergisi 51 (234), 1683-1708, 2022
2022
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik ve Bazı Demografik Özelliklerinin Aile Katılımı Öz-yeterliklerini Yordama Düzeylerinin İncelenmesi
S Tümkaya, G Çetin
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 10 (1), 139-158, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–5