Takip et
Hakan BOZ
Hakan BOZ
Assoc. Prof. of Consumer Behavior & Service Marketing, Usak University
usak.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The validity and reliability of depression stress and anxiety scale (DASS 21) Turkish short form
O Yilmaz, H Boz, A Arslan
Research of Financial Economic and Social Studies 2 (2), 78-91, 2017
235*2017
Triangulation in tourism research: A bibliometric study of top three tourism journals
E Koc, H Boz
Tourism Management Perspectives 12, 9-14, 2014
1412014
Neuromarketing aspect of tourism pricing psychology
H Boz, A Arslan, E Koc
Tourism Management Perspectives 23, 119-128, 2017
1372017
Psychoneurobiochemistry of Tourism Marketing
B Koç, Erdoğan- Hakan
Tourism Management 44, 140-148, 2014
1372014
Development of hospitality and tourism employees’ emotional intelligence through developing their emotion recognition abilities
E Koc, H Boz
Journal of Hospitality Marketing & Management 29 (2), 121-138, 2020
602020
Emotions and Developing Emotional Intelligence in Tourism and Hospitality Businesses
E Koc, H Boz
Emotional Intelligence in Tourism and Hospitality, 15, 2019
47*2019
Emotion Extraction from Facial Expressions by Using Artificial Intelligence Techniques
UK Hakan BOZ
BRAIN – Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 9 (1), 5-16, 2018
422018
How can consumer science be used for gaining information about consumers and the market?: The role of psychophysiological and neuromarketing research
E Koc, H Boz
Case studies in the traditional food sector, 129-152, 2018
392018
What colour and light do in service atmospherics: A neuro-marketing perspective
E Ozkul, H Boz, B Bilgili, E Koc
Atmospheric turn in culture and tourism: Place, design and process impacts …, 2019
342019
Factors Influencing Intercultural Sensitivity of Hospitality Employees
S Yurur, E Koc, C Taskin, H Boz
International Journal of Hospitality & Tourism Administration 22 (1), 26–44, 2021
332021
Perceptual Image of Conflict-Ridden Destinations: An EEG and Eye Tracker Analysis
Ç Taşkın, E Koç, H Boz
Business and Economics Research Journal 8 (3), 533, 2017
332017
Turistik Ürün Satın Alma Karar Sürecinde İtkiselliğin Rolü: Psikonörobiyokimyasal Analiz
H Boz
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü, 2015
322015
Service quality, emotion recognition, emotional intelligence and Dunning Kruger syndrome
H Boz, E Koc
Total Quality Management & Business Excellence 32 (11-12), 1201-1214, 2021
262021
Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Mevsimsel Duygudurum Düzeylerinin Etkisi
S Yumuşak, H Boz
International Journal of Economic & Social Research 9 (2), 371-394, 2013
242013
Emotions and emotional abilities in service failures and recovery.
E Koc, G Aydın, AA Ar, H Boz
Service failures and recovery in tourism and hospitality: A practical manual …, 2017
212017
An Eye Tracker Analysis of the Influence of Applicant Attractiveness on Employee Recruitment Process: A Neuromarketing Study.
Ö Boz, Hakan., and Yılmaz
Ecoforum Journal 6 (1(10)), 2017
212017
Konaklama işletmelerinde işe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisi
E Örücü, BOZ Hakan
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 21 (1), 61-76, 2014
202014
Development of Scales to Measure Customers’ Willingness to Have Control and the Control Offered By Service Businesses
E Boz, Hakan and Koç
Ecoforum Journal 6 (3(13)), 2017
172017
Otel İşletmelerinde Örgütsel Güven ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
T Gezen, H Boz
14. Ulusal Turizm Kongresi, 891-907, 2013
142013
Spor Dalı Çeşitliliği Bakımından Türkiye’deki Spor Gazetelerinin Avrupa'daki Spor Gazeteleri İle Karşılaştırılması
R Boz, Hakan, Özsoy, Selami, Sadık
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (1), 2013
13*2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20