Hakan BOZ
Hakan BOZ
Assoc. Prof. of Consumer Behavior & Service Marketing, Usak University
Verified email at usak.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Psychoneurobiochemistry of Tourism Marketing
B Koç, Erdoğan- Hakan
Tourism Management 44, 140-148, 2014
802014
Triangulation in tourism research: A bibliometric study of top three tourism journals
E Koc, H Boz
Tourism Management Perspectives 12, 9-14, 2014
662014
Neuromarketing aspect of tourism pricing psychology
H Boz, A Arslan, E Koc
Tourism Management Perspectives 23, 119-128, 2017
402017
Turistik Ürün Satın Alma Karar Sürecinde İtkiselliğin Rolü: Psikonörobiyokimyasal Analiz
H Boz
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü, 2015
182015
Emotion Extraction from Facial Expressions by Using Artificial Intelligence Techniques
UK Hakan BOZ
BRAIN – Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 9 (1), 5-16, 2018
162018
Emotions and Emotional Abilities in Service Failures and Recovery
HB Erdogan Koc, Gulnil Aydin, Aybeniz Akdeniz Ar
Service Failures and Recovery in Tourism Hospitality: A Practical Manual, 42-55, 2017
15*2017
How can consumer science be used for gaining information about consumers and the market?: The role of psychophysiological and neuromarketing research
E Koc, H Boz
Case studies in the traditional food sector, 129-152, 2018
102018
Depresyon Anksiyete Stres Ölçeğinin (Dass 21) Türkçe Kısa Formunun Geçerlilik-Güvenilirlik Çalışması
Ö Yılmaz, H Boz, A Arslan
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA) 2 (2), 92-104, 2017
10*2017
Development of Scales to Measure Customers’ Willingness to Have Control and the Control Offered By Service Businesses
E Boz, Hakan and Koç
Ecoforum Journal 6 (3(13)), 2017
92017
An Eye Tracker Analysis of the Influence of Applicant Attractiveness on Employee Recruitment Process: A Neuromarketing Study.
Ö Boz, Hakan., and Yılmaz
Ecoforum Journal 6 (1(10)), 2017
82017
Perceptual Image of Conflict-Ridden Destinations: An EEG and Eye Tracker Analysis 1
Ç Taşkın, E Koç, H Boz
Business and Economics Research Journal 8 (3), 533, 2017
72017
A comparison of depression and turnover intentions of hotel employees in all-inclusive and non all-inclusive hotels
H Boz, Ö Yilmaz, A Arslan, E Koç
Global issues and trends in tourism, 372-382, 2016
72016
Development of hospitality and tourism employees’ emotional intelligence through developing their emotion recognition abilities
E Koc, H Boz
Journal of Hospitality Marketing & Management 29 (2), 121-138, 2020
62020
Emotions and Developing Emotional Intelligence in Tourism and Hospitality Businesses
E Koc, H Boz
Emotional Intelligence in Tourism and Hospitality, 15, 2019
6*2019
Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Mevsimsel Duygudurum Düzeylerinin Etkisi
S Yumuşak, H Boz
International Journal of Economic & Social Research 9 (2), 371-394, 2013
62013
Konaklama işletmelerinde işe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisi
E Örücü, BOZ Hakan
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2014
52014
Otel İşletmelerinde Örgütsel Güven ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
T Gezen, H Boz
14. Ulusal Turizm Kongresi, 891-907, 2013
52013
Depression and Turnover Intention Among Hotel Employees
R Kılıç, H Boz, E Koc
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (1), 318-331, 2016
4*2016
SPOR DALI ÇEŞİTLİLİĞİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DEKİ SPOR GAZETELERİNİN AVRUPA'DAKİ SPOR GAZETELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
SÖRSH BOZ
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (1), 2013
42013
SPOR DALI ÇEŞİTLİLİĞİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DEKİ SPOR GAZETELERİNİN AVRUPA'DAKİ SPOR GAZETELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
SÖRSH BOZ
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (1), 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20