Takip et
Mehmet Fırat
Mehmet Fırat
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi
M Fırat, I Kabakçı Yurdakul, A Ersoy
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD 2 (1), 65-86, 2014
3442014
Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments
M Fırat, H Kılınç, TV Yüzer
Journal of Computer Assisted Learning 34 (1), 63-70, 2018
2312018
Opinions of expert academicians on online data collection and voluntary participation in social sciences research
H Kılınç, M Fırat
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice …, 2017
1332017
Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak
HF Odabaşı, M Fırat, S İzmirli, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (3), 127-142, 2010
1172010
Variables affecting online learning readiness in an open and distance learning university
M Firat, A Bozkurt
Educational Media International 57 (2), 112-127, 2020
1062020
Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitime Geçiş ve Dijital Uçurum Tehlikesi
S Sezgin, M Fırat
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (4), 37-54, 2020
1032020
Measuring the e-learning autonomy of distance education students
M Firat
Open Praxis 8 (3), 191-201, 2016
1032016
Determining the Effects of LMS Learning Behaviors on Academic Achievement in a Learning Analytic Perspective
M Firat
Journal of Information Technology Education: Research 15, 75-87, 2016
902016
Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları
A GÜNEŞ, M FIRAT
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (3), 115-129, 2016
822016
How Chat GPT Can Transform Autodidactic Experiences and Open Education?
F Mehmet
OSF Preprints, https://doi.org/10.31219/osf.io/9ge8m, 2023
77*2023
21. Yüzyılda Uzaktan Öğretimde Paradigma Değişimi
M Fırat
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 6 (2 …, 2016
662016
Multitasking or Continuous Partial Attention: A Critical Bottleneck for Digital Natives.
M Fırat
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (1), 266-272, 2013
612013
What ChatGPT means for universities: Perceptions of scholars and students
M Firat
Journal of Applied Learning and Teaching 6 (1), 2023
492023
Bilimsel Araştirma Yöntemleri Dersine İlişkin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
AA Kurt, ÖŞ İzmirli, M Fırat, S İzmirli
Dumlupınar Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi 30, 19-28, 2011
49*2011
Web Interface Design Principles for Adults’ Self-Directed Learning
M Firat, AN Şakar, I Kabakçı Yurdakul
Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE 17 (4), 31-45, 2016
322016
The influence of segmented and complete educational videos on the cognitive load, satisfaction, engagement, and academic achievement levels of learners
H Altinpulluk, H Kilinc, M Firat, O Yumurtaci
Journal of Computers in Education 7 (2), 155-182, 2020
312020
Learning in 3D virtual worlds and current situation in Turkey
M Fırat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 249-254, 2010
282010
Uygulamadan Kurama Açık ve Uzaktan Öğrenme
M Fırat
Ankara: Nobel Akademi Yayınları, 2019
212019
Relationship between self-control and facebook use: case of CEIT students.
M Firat
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (4), 1179-1201, 2017
212017
Determining open education related social media usage trends in Turkey using a holistic social network analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
EDAM, 2017
212017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20