Mehmet Fırat
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi
M Fırat, I Kabakçı Yurdakul, A Ersoy
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD 2 (1), 65-86, 2014
1702014
Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments
M Fırat, H Kılınç, TV Yüzer
Journal of Computer Assisted Learning 34 (1), 63-70, 2018
852018
Opinions of expert academicians on online data collection and voluntary participation in social sciences research
H Kılınç, M Fırat
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (5), 2017
662017
Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak
HF Odabaşı, M Fırat, S İzmirli, S Çankaya, ZA Mısırlı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 10 (3), 127-142, 2010
632010
Determining the Effects of LMS Learning Behaviors on Academic Achievement in a Learning Analytic Perspective
M Firat
Journal of Information Technology Education: Research 15, 75-87, 2016
502016
Measuring the e-learning autonomy of distance education students
M Firat
Open Praxis 8 (3), 191-201, 2016
392016
Multitasking or Continuous Partial Attention: A Critical Bottleneck for Digital Natives.
M Fırat
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (1), 266-272, 2013
392013
Bilimsel Araştirma Yöntemleri Dersine İlişkin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
AA Kurt, ÖŞ İzmirli, M Fırat, S İzmirli
Dumlupınar Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi 30, 19-28, 2011
352011
21. Yüzyılda Uzaktan Öğretimde Paradigma Değişimi
M Fırat
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 6 (2 …, 2016
242016
Learning in 3D virtual worlds and current situation in Turkey
M Fırat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 249-254, 2010
222010
Variables affecting online learning readiness in an open and distance learning university
M Firat, A Bozkurt
Educational Media International 57 (2), 112-127, 2020
202020
Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları
A Güneş, M Fırat
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd 2 (3), 115‐129, 2016
202016
Determining open education related social media usage trends in Turkey using a holistic social network analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (4), 2017
162017
Web Interface Design Principles for Adults’ Self-Directed Learning
M Firat, AN Şakar, I Kabakçı Yurdakul
Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE 17 (4), 31-45, 2016
162016
An Evaluation of Instructional Website Designs from the Perspective of Visual Perception Theories: A Study on Scale Development
SD Eristi, O Sahin-Izmirli, S Izmirli, M Fırat, HI Haseski
Contemporary Educational Technology 1 (4), 348-366, 2010
162010
Relationship between Self-Control and Facebook Use: Case of CEIT Students.
M Firat
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (4), 1179-1201, 2017
152017
Virtual Ethnography Research on Second Life Virtual Communities
M Fırat, I Kabakçı Yurdakul
Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE 12 (3/2), 8, 2011
152011
Opinions of Teachers on Using Internet Searching Strategies: An Elementary School Case in Turkey.
I Kabakci, M Firat, S Izmirli, EB Kuzu
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 1 (1), 49-61, 2010
142010
Continuous partial attention as a problematic technology use: A case of educators
M Firat
Journal of Educators Online 10 (2), 2013
132013
Second Life ve Sanal Ortamda Otantik Öğrenme Deneyimleri
M Fırat
25. Ulusal Bilişim Kurultayı -Bilişim08 1 (1), 22-25, 2008
12*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20