Mehmet Fırat
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi
M Fırat, I Kabakçı Yurdakul, A Ersoy
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD 2 (1), 65-86, 2014
1052014
Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak
HF Odabaşı, M Fırat, S İzmirli, S Çankaya, ZA Mısırlı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 10 (3), 127-142, 2010
54*2010
Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments
M Fırat, H Kılınç, TV Yüzer
Journal of Computer Assisted Learning 34 (1), 63-70, 2018
532018
Opinions of expert academicians on online data collection and voluntary participation in social sciences research
H Kılınç, M Fırat
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (5), 2017
322017
Determining the Effects of LMS Learning Behaviors on Academic Achievement in a Learning Analytic Perspective
M Firat
Journal of Information Technology Education: Research 15, 75-87, 2016
322016
Bilimsel Araştirma Yöntemleri Dersine İlişkin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
AA Kurt, ÖŞ İzmirli, M Fırat, S İzmirli
Dumlupınar Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi 30, 19-28, 2011
302011
Multitasking or Continuous Partial Attention: A Critical Bottleneck for Digital Natives.
M Fırat
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (1), 266-272, 2013
292013
Learning in 3D virtual worlds and current situation in Turkey
M Fırat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 249-254, 2010
182010
Measuring the e-learning autonomy of distance education students
M Firat
Open Praxis 8 (3), 191-201, 2016
172016
Virtual Ethnography Research on Second Life Virtual Communities
M Fırat, I Kabakçı Yurdakul
Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE 12 (3/2), 8, 2011
142011
An Evaluation of Instructional Website Designs from the Perspective of Visual Perception Theories: A Study on Scale Development
SD Eristi, O Sahin-Izmirli, S Izmirli, M Fırat, HI Haseski
Contemporary Educational Technology 1 (4), 348-366, 2010
142010
21. Yüzyılda Uzaktan Öğretimde Paradigma Değişimi
M Fırat
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 6 (2 …, 2016
122016
Mixed method research experience based on an educational technology study
M Fırat, I Kabakçı Yurdakul, A Ersoy
Journal of Qualitative Research in Education–JOQRE 2 (1), 65-86, 2014
112014
Opinions of Teachers on Using Internet Searching Strategies: An Elementary School Case in Turkey.
I Kabakci, M Firat, S Izmirli, EB Kuzu
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 1 (1), 49-61, 2010
112010
Öğretimin değerlendirilmesinde çoklu ortam kullanımına eleştirel bir bakış
I Kabakçı, M Fırat, S İzmirli, EB Kuzu
Gaziantep Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 2010
11*2010
Trends of video use in distance education: A research synthesis
H Kilinc, M Firat, TV Yüzer
Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction …, 2017
102017
Learning analytics: Assessment of mass data in distance education
M Firat, TV Yuzer
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 7 (2 …, 2016
92016
Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları
A Güneş, M Fırat
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd 2 (3), 115‐129, 2016
92016
University Metaphors: A Study of Academicians’ Perspectives
M Fırat, I Kabakçı Yurdakul
International Journal of Social Sciences and Education 2 (2), 194-206, 2012
92012
Second Life ve Sanal Ortamda Otantik Öğrenme Deneyimleri
M Fırat
25. Ulusal Bilişim Kurultayı -Bilişim08 1 (1), 22-25, 2008
9*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20