Follow
Seda Sönmez
Title
Cited by
Cited by
Year
First borrowing period at Ottoman Empire (1854-1876): Budget policies and consequences
S Ozekicioglu, H Ozekicioglu
Business and Economic Horizons 3 (3), 28-46, 2010
212010
Yükseköğretimin Finansmanında Güncel Yaklaşımlar: Borçlanma İle Finansman
S Özekicioğlu
Derin Yayınevi, 2013
132013
OMBUDSMANLIK MEKANİZMASININ GELİŞİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖÜS ÖZEKİCİOĞLU
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16 (1), 158-175, 2018
112018
Determination of Workload, Work Stress and Related Factors in Nursing Home Workers during the COVID-19 Pandemic in Turkey
et al. Akdeniz Ş., Çoban M., Koç O., Pekesen M., Korkmaz Yaylagul N., Sönmez S.
International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (1), 1-13, 2023
6*2023
Determining the causal relationships among entrepreneurship, educational attainment and per capita GDP in high-income OECD countries.
F Balan, S Ozekicioglu, C Kilic
Theoretical & Applied Economics 23 (3), 2016
62016
Students’ Economic Backgrounds in Meeting Living Costs of Higher Education: A Regression Analysis
S Ozekicioglu
International Journal of Economics and Financial Issues 7 (3), 161-165, 2017
52017
Financial Supports Provided to SMEs Within the Context of the European Union's Budget
SS Ozekicioglu, F Yetiz
Handbook of Research on Social and Economic Development in the European …, 2020
42020
THE IMPACTS OF CORRUPTION ON BUDGET BALANCE AND PUBLIC DEBT IN TURKEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS
SS OZEKİCİOGLU, SY TÜLÜMCE
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (3), 46-60, 2020
32020
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DENETİMİN ETKİNLİĞİ: FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN AKSİYON ÖNERİLERİ
SS ÖZEKİCİOĞLU
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 16 (1), 92-107, 2020
32020
YÜKSEK DENETİMİN TARİHSEL GEÇMİŞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YÜKSEK DENETİM
S ÖZEKİCİOĞLU
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 5 (1), 73-86, 2018
32018
ASYMMETRIC INFORMATION PROBLEMS IN HIGHER EDUCATION
S Ozekicioglu
RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY 1, 1364-1369, 2017
32017
Tobin Tax: Arguments and Current Derivative Studies
S Ozekicioglu
Studies in Business and Economics 10 (1), 103-112, 2015
32015
Kamu Denetiminin Etkinliği Bağlamında Yolsuzluğun Giderilmesinde E-Devlet Uygulaması ve Etkileri
S Özekicioğlu
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Journal of Entrepreneurship and Development …, 2017
22017
Türkiye’de Dış Denetim Mevzuatı Ve Kamu Mali Yönetimine Yansimalari
S ÖZEKİCİOĞLU
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 39 (2), 603-620, 2017
22017
Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri, Enflasyon ve Büyüme İlişkileri: Wavelet Uyum Analizi
S Sönmez, E Noyan
Maliye Dergisi 183, 49-68, 2022
12022
Asymmetric Information in Financing Higher Education: Proposal for Banking System
F Yetiz, SS Ozekicioglu
Available at SSRN 3643791, 2020
12020
SMEs and Their Current Financial Problems: Turkey as Example
S Ozekicioglu, Sonmez
New Trends in Management Studies 1, 205-218, 2019
1*2019
TAX REVENUES, CORRUPTION AND GOVERNANCE IN OECD COUNTRIES: A PANEL REGRESSION ANALYSIS
S Ozekicioglu, Y Bayar
The Journal of Economic Sciences 74 (2), 51-63, 2017
12017
The Impacts of Economic Variables on Higher Education Tuition Fees: Case of Istanbul
S Ozekicioglu, F Altug, KK Sümer
The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies 9 (1), 1-9, 2014
1*2014
TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMALARININ MALİ SAYDAMLIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
S Özekicioğlu, Sönmez, S Tülümce, Yaraşır
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20