Güney Hacıömeroğlu
Güney Hacıömeroğlu
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaoğretim Fen ve Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları
G Haciömeroğlu, Ç Şahđn Taşkin
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (1), 2010
94*2010
İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme
Ç Taşkın Şahin, G Hacıömeroğlu
İlköğretim Online (Elementary Education Online) 9 (2), 922-933, 2010
83*2010
ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZYETERLİK İNANÇLARI
ÇŞ TAŞKIN, G HACIÖMEROĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 63-75, 2010
722010
Mathematics Anxiety and Mathematical Beliefs: What Is the Relationship in Elementary Pre-Service Teachers?
G Haciomeroglu
552013
Entegre FeTeMM öğretimi yönelim ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
G Hacıömeroğlu, AS Bulut
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (3), 654-669, 2016
542016
Elementary Pre-Service Teachers' Mathematics Anxiety and Mathematics Teaching Anxiety.
G Haciomeroglu
International Journal for Mathematics Teaching & Learning, 2014
482014
Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançları
G Hacıömeroğlu, Ç Şahin-Taşkın
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 539-555, 2010
472010
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇLARINI YORDAMADA EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
G Hacıömeroğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 206-220, 2011
432011
Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları: nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme
ÇŞ TAŞKIN, G HACIÖMEROĞLU
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 21-40, 2010
392010
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Özel Alan Yeterlikleri Algısı/Elementary Preservice Teachers' Perceptions Of Their Cooperating Teachers' Special …
G Hacıömeroğlu, Ç Şahin
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Cilt 8, Sayı …, 2014
292014
Meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimindeki önemi
ÇŞ TAŞKIN, G HACIÖMEROĞLU
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 165-174, 2010
282010
Prospective secondary teachers' subject matter knowledge and pedagogical content knowledge of the concept of function
G Haciomeroglu
282006
The field experiences of student teachers and effective mathematics teaching in Turkey.
G Haciomeroglu
Australian Journal of Teacher Education 38 (2), 132-142, 2013
272013
Integrative STEM teaching intention questionnaire: A validity and relaibility study of the Turkish form
G Hacıömeroğlu, AS Bulut
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016
262016
MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI
G Haciömeroğlu
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 119-132, 2011
262011
MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI
G Haciömeroğlu
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 119-132, 2011
262011
Examining Elementary Pre-service Teachers’ Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Teaching Intention.
G Hacıömeroğlu
International Online Journal of Educational Sciences 10 (1), 2018
252018
Reciprocal Relationships Between Mathematics Anxiety And Attitude Towards Mathematics in Elementary Students
G Haciomeroglu
Acta Didactica Napocensia Journal 10 (3), 59-68, 2017
232017
Matematiğe ilişkin tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması
M Tabuk, G Hacıömeroğlu
Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (1), 245-260, 2015
20*2015
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri, 1
G Hacıömeroğlu, Ç Şahin-Taşkın
Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart …, 2009
202009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20