Follow
mine yilmazer
mine yilmazer
Professor, manisa celal bayar university, celal bayar university
Verified email at cbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Doğrudan yabancı yatırımlar, dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine bir deneme
M Yılmazer
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 241-260, 2010
1422010
KİRLİLİK YARATAN SEKTÖRLERİN TİCARETİ VE ÇEVRE: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI
S ÇINAR, M YILMAZER, TA FAZLILAR
Doğuş Üniversitesi Dergisi 13 (2), 212-226, 2012
512012
TÜRKİYE’NİN BÜYÜME DİNAMİĞİNDE İHRACAT MI İTHALAT MI DAHA ETKİN?
MS İspir, BA Ersoy, M YILMAZER
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (1), 3-16, 2016
462016
Kirlilik sığınağı hipotezi, doğrudan yabancı yatırımlar ve kamu politikaları
M Yılmazer, BA Ersoy
Ege Akademik Bakış 9 (4), 1441-1462, 2009
402009
İnsani kalkınma politikaları ve Türkiye üzerine bir deneme
M Yılmazer
Adnan Menderes Üniversitesi, 2002
272002
Economic freedom and growth: A panel cointegration approach
B Acikgoz, A Amoah, M Yılmazer
Panoeconomicus 63 (5), 541-562, 2016
202016
Beşeri Sermayeyi İçselleştiren Büyüme Modellerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Rolü: Panel Eşbütünleşim Analizi
BA ERSOY, M YILMAZER
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 389-410, 2007
172007
Ekonomik Büyüme ve İnsani Kalkınma: Panel Veriler Ekonometrisi Neler Getiriyor?
B Güloğlu, M Yılmazer
I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 10-11, 2002
172002
Türkiye’de Illere Göre Kamu Yatirimlarinin Etkinliği
M YILMAZER, H Aktaş, M KARGIN, B AÇIKGÖZ
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2), 53-80, 2006
162006
Human capabilities and economic growth: a comparative human capability index
M Yilmazer, S Çinar
International Journal of Economics and Financial Issues 5 (4), 843-853, 2015
152015
Yenilenebilir enerji kaynaklarının belirleyicileri ve ekonomik büyüme ilişkisi: Gelişmekte olan ülkeler örneği
S ÇINAR, M YILMAZER
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (1), 55-78, 2015
132015
Küresel rekabette büyüme dinamikleri
M YILMAZER
Nobel Yayınevi, Ankara, 2009
122009
Yoksulluğun önlenmesinde toplumsal reformun gerekliliği
M YILMAZER
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1), 2004
112004
İhracat ve İthalat Yönetimi
M Yılmazer, M Onay
Yeni Stratejiler ve Güncel Uygulamalar, Nobel yay, 2015
82015
Relationship with foreign direct investment, foreign trade and economic growth: a case study on Turkey
M Yılmazer
Celal Bayar University The Journal of Social Sciences 8 (1), 241-260, 2010
72010
Türkiye'de İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Karbon Emisyonu İlişkisi
M Yilmazer, B Karabiber
Business and Economics Research Journal 13 (2), 199-220, 2022
52022
Dynamics of sustainable entrepreneurship: A proposed 4s model
M Yilmazer, M Onay
ethics, social responsibility and sustainability in marketing, 237-261, 2019
42019
Nexus between energy consumption and economic growth: the comparison of non-renewable natural resource poor and rich countries
B Acikgoz, M Yilmazer, S Çinar
International Journal of Global Warming 9 (1), 18-32, 2016
42016
Determinants of Green Technologies in Developing Countries
S Cinar, M Yilmazer
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 9 (2), 155-167, 2021
32021
Dış Ticaret ve Çevre İlişkisi: Kirlilik Yaratan Sektörler Ticaretinde Türkiye’nin Rekabet Gücü ve Yapısal Sorunlar
M Yılmazer
32000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20