Follow
SELDA ÖZBİLGİN
SELDA ÖZBİLGİN
professor of veterinary
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of ground fenugreek seeds (Trigonella foenum-graecum) on feed consumption and milk performance in Anatolian water buffaloes
T Degirmencioglu, H Unal, S Ozbilgin, H Kuraloglu
Archives Animal Breeding 59 (3), 345-349, 2016
332016
Effects of yeast culture addition (Saccharomyces cerevisiae) to Anatolian water buffalo diets on milk composition and somatic cell count
T Degirmencioglu, T Ozcan, S Ozbilgin, S Senturklu
Mljekarstvo: časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka 63 (1), 42-48, 2013
222013
Effects of S. cerevisiae addition to Anatolian water buffalo diets on dry matter intake, milk yield, milk composition and somatic cell count.
T Degirmencioglu, S Sentürklü, S Özbilgin, T Özcan
62013
Effect of administration of humic acid on somatic cell count and total bacteria in Saanen goats.
T Degirmencioglu, S Ozbilgin
62013
Effect of Cumin Seeds (Cuminum cyminum) in Feed Diets of Anatolian Water Buffaloes on Shelter into Gass Concentration, Milk Yield and Composition.
T DEĞİRMENCİOĞLU, E Şimşek, H Unal, H Kuraloğlu, S Özbilgin
Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine …, 2020
42020
Bir köpekte kolangiosellüler karsinom
G Sönmez, S Özbilgin
Vet. Bil. Derg 13, 139-145, 1997
31997
Tavuklarda lenfoid leukozis (LL) Hastalığının ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ve Marek hastalığının (MD) IF (immunoflorasan) tekniği ile tanısı
S ÖZBİLGİN, A ŞEN, M ÜLGEN, KT ÇARLI, G SÖNMEZ, Ö ÖZMEN
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 25 (6), 839-846, 2001
22001
The in vivo and in vitro comparative nephrotoxicity of cefazolin and gentamicin.
O Yilmaz, M Çabalar, S Ozbilgin
Veterinary and human toxicology 41 (4), 222-225, 1999
21999
Bursa, Yenişehir'de Danalarda Görülen Bulaşıcı Pneumoni Salgını Üzerinde Bakteriyolojik ve Patolojik İncelemeler
M ÜLGEN, S ÖZBİLGİN, MM KAHRAMAN, Ö ÖZLEM
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 8 (3), 134-138, 1996
21996
Diagnosis of Lymphoid Leukosis (LL) by ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) and Marek's Disease (MD) by IF (Immunofluorescence) Test in Chickens
S ÖZBİLGİN, A ŞEN, M ÜLGEN, KT ÇARLI, G SÖNMEZ, Ö ÖZMEN
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 25 (6), 839-846, 2001
12001
Bazı Yabani ve Kafes Kuşlarında Gözlenen Klinik ve Patolojik Bulgular
S SALT, S ÖZBİLGİN, Ö ÖZMEN, D MISIRLIOGLU
12000
Detection of avian leukosis virus group specific antigen in egg albumen and sera samples by using ELISA.
A Șen, M Ülgen, S Özbİlgİn
12000
At'ta Ocular Squamous Cell Carcinoma
S ÖZBİLGIN, M KAYA, A PEKBİLİR, G SÖNME
1
Determination of Milk Composition, Bacteriology and Selected Blood Parameters of Dairy Goats Under Different Feeding Systems
T Degirmencioglu, G Goncagul, S Ozbilgin, H Gocmen
Animal Review 3 (2), 36-42, 2016
2016
Utjecaji dodatka kulture kvasaca (Saccharomyces cerevisiae) u obroke anatolijskih vodenih bivolica na sastav mlijeka i broj somatskih stanica
T Degirmencioglu, T Ozcan, S Ozbilgin, S Senturklu
Mljekarstvo: časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka 63 (1), 42-48, 2013
2013
MYO Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Uludağ Üniversitesi Örneği)
KOÇ Nuray, B YAZÇAYIR, Y ÖZDEMİR, S ÖZBİLGİN, B SÖNMEZ, ...
2005
Carcinogenic effect of clinoptilolite in rats.
S Ozbilgin, N Ozfiliz
2004
Clinical and pathological findings of some wild and captive birds.
S Salt, S Özbİlgİn, Ö Özmen, D Mısırlıoğlu
2000
Chronic toxic effects of liquid mosquito
S Özbilgin, S Sonal, F Mor
Globalización medioambiental: perspectivas agrosanitarias y urbanas: Actas …, 2000
2000
Detection of myeloid leukosis in a broiler breeder flock in Bursa region.
S Özbİlgİn, A Șen, M Ülgen
Veteriner Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi 19 (1/2), 133-136, 2000
2000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20