mehmet şişman
mehmet şişman
İktisat Profesörü, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Parasal kriz teorileri ve gelişmekte olan ülkeler
M Şişman
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2006
132006
Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe ithalat bağımlılığı
M Şişman, E Bağcı
112014
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
M Şişman, O Öztürk
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2), 47-75, 2010
102010
İkinci bretton woods çökerken dünya ekonomisi ve gelişmekte olan ülkeler üzerine değerlendirmeler
M Şişman
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 65-80, 2008
92008
Mali Sermayenin Küreselleşmesi
M Şişman
İstanbul, Set Yayınları, 2003
82003
FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) VE EKONOMİ İÇİN ÖNEMİ: RİSKLER, AVANTAJLAR
D Şişman, M Şişman
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 (1), 144-154, 2017
62017
Uluslararası paranın ekonomi politiği ve kriz
mehmet şişman
42011
ULUSLARARASI PARA SİSTEMSİZLİĞİ VE MALİ SERMAYE AKIMLARI (1980-2002): GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER (GÜNEY) İÇİN ÖNERİLER
M Şişman
Iktisat Isletme Ve Finans 1 (no.20), ss.117-123, 2005
4*2005
Uluslar Arası Para Sistemsizliğive Mali Sermaye Akımları (1980-2002): Gelişmekte Olan Ülkeler (Güney) İçin Öneriler
M Şi̇şman
Iktisat Isletme ve Finans 20 (233), 117-123, 2005
42005
Para-Banka ve Finans
M ŞİŞMAN, D ŞİŞMAN
içinde Küresel Kriz ve Türkiye’de Para ve Finans Piyasaları, Orion, 2016
32016
Kuzey güney ilişkileri ve güneydeki kalkınma dinamiği sınırları:" Merdiven itilmiş mi"?
M Şişman
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2007
32007
Küreselleşme ve Ulusötesi Şirketlerin Yeni Açılımları
M Şişman
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi 6 (24 …, 2005
22005
World Economy while Second Bretton Woods Declines and Evaluation on Developing Countries
M Sisman
Available at SSRN 1508027, 2009
12009
Development Dynamic and North South Relations: Unequal Exchange and the Dilemma of Foreign Debt in Relation to South Korea Sampling (1990–2004)
M Sisman
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 2006
12006
TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜ: İMALAT SANAYİ, İHRACAT VE SERMAYE HAREKETLERİ (ARBİTRAJ)
M Şişman, YLÖT YAMAK, YLÖHM ERTUGRVL
Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi 19 (1), 91-121, 2004
12004
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER (BREZİLYA, HİNDİSTAN VE ÇİN ÖRNEKLERİYLE) VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ
D Şişman, M Şişman
Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar II, ss.441-455, 2019
2019
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER (BREZİLYA, HİNDİSTAN VE ÇİN ÖRNEKLERİYLE) VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ
D Şişman, M Şişman
UBAK, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, 2019
2019
NEOLİBERAL DÖNEMDE ULUSLARARASI FUTBOLCU HAREKETLİLİĞİ
E YİĞİT, M ŞİŞMAN
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (1), 81-93, 2019
2019
AB Geçiş Ekonomilerinde Bilişim Teknolojilerindeki Büyüme (BİT, ICT): Önemsiz Olmanın Önemi
ŞM ŞİŞMAN DENİZ
ICOPEC 9. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı ”After the Great recession …, 2018
2018
AB GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ BÜYÜME (BİT, ICT): ÖNEMSİZ OLMANIN ÖNEMİ
D Şişman, M Şişman14
PROCEEDINGS OF ICOPEC2018, 81, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20