Follow
Faruk Sezer
Faruk Sezer
Recep TARI
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi Ahlakının Belirleyicileri Bağlamında Mükelleflerin Kamu Harcamalarına Bakışı
Ö Saygın, U Sandalcı, F Sezer
Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (3), 21-38, 2015
142015
Endüstri 4.0’ın Gıda Kıtlığı Sorununa Olası Etkileri
F Sezer
Proceedings of 4 th SCF International Conference on “Economics and Social …, 2018
42018
Posta Hizmetleri Sektörünün Etkinliği: Bir Literatür İncelemesi
F Sezer
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 199-220, 2019
22019
İstenen ve İstenmeyen Çıktılarla Etkinlik Analizi: Kocaeli Gıda Sanayii Firmaları Örneği
R Tarı, F Sezer
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-18, 2017
12017
VERGİ ORTAK PAYDASINDA BİLİMSEL DEĞERLENDİRMELER
Ö SAYGIN, F ÇELİKAY, F SEZER, İ SANDALCI, S FINDIKLI, EP SAYGIN, ...
2020
MOBİLYA İMALATI ALANINDAKİ ETKİNLİĞİN İSTENMEYEN ÇIKTILARLA ANALİZİ
F Sezer
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (4), 737-749, 2017
2017
MOBİLYA İMALATI ALANINDAKİ ETKİNLİĞİN İSTENMEYEN.
F SEZER
International Journal of Management Economics & Business/Uluslararası …, 2017
2017
Kocaeli ilinde faaliyette bulunan seçilmiş imalat sanayii firmalarının iktisadi ve çevresel etkinlik analizi
F Sezer
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8