Follow
Zerrin Sungur
Zerrin Sungur
Other namesZerrin Sungur Taşdemir
örgüt ve çalışma sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Conflict management styles of Turkish managers
E Özkalp, Z Sungur, A Ayşe Özdemir
Journal of European Industrial Training 33 (5), 419-438, 2009
952009
Örgütsel toplumsallaşma sürecinde mentorluk ve mentor’un yeri ve önemi: Anadolu Üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir inceleme
E Özkalp, Ç Kırel, Z Sungur, AA Cengiz
Anadolu Üniversitesi, 2006
792006
Türkiye’nin Sakin Şehirlerindeki Kadın Girişimciliğine Sosyolojik Bir Bakış Women Entrepreneurship in Slow Cities of Turkey from a Sociological Perspective
Z Sungur
International Conference on Euroasian Economies, St. Petersburg: Russia, 2013
512013
Sürdürülebilir ekoturizmin toplumsal etkileri: Türkiye’den örnekler
Z Sungur
International Conference on Eurasian Economies 1 (1), 338-344, 2012
352012
Mentoring Relations in the Aircraft Industry: A Case Study In Turkey.
E Özkalp, C Kirel, Z Sungur, AA Ozdemir
International Journal of Evidence Based Coaching & Mentoring 6 (2), 2008
182008
ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ ve POST-FORDİST YAKLAŞIMLAR
E ÖZKAlP, Z Sungur
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (1 …, 1997
161997
İntihar olgusunun sosyal ve demografik değişkenler açısından değerlendirilmesi ve Eskişehir Bölgesi'nde bir uygulama çalışması
Z Sungur
PQDT-Global, 2018
122018
Türkiye’de Yeşil yakalı mesleklerin gelişiminde güncel eğilimler
Z Sungur
International Conference on Eurasian Economies 2011, Session 2C: Çalışma …, 2011
122011
Kamu ve Özel Sektör Örgütlerinde Risk Kültürü ve Karşılaştırmalı Bir Uygulama, 8
E Özkalp, Z Sungur
Ulusal Yönetin ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, 2000
122000
The importance of mentoring on organizational socialization of the research assistants in Anadolu University
E Ozkalp, C Kirel, Z Sungur, AA Cengiz
Anadolu University Journal of social sciences 6 (2), 55-70, 2006
112006
Çalışma sosyolojisi
Ş Baştürk, M Zencirkıran, Ş Çalış, A Keser, U Omay, Z Sungur
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2012
72012
Türkiye’nin toplumsal yapısı
Z Sungur, N Karkıner, F Güllüpınar, Ö Tonus, S Fatma, Y Özgün, N Suğur
İçinde Z. Sungur (Editör), Türkiye’de çalışma yaşamı ve sorunları.(3. baskı …, 2012
62012
Doğal afet kaynaklı risk olgusunun petrokimya ve akrilik kimya sanayi sektörlerinde sosyolojik açıdan değerlendirilmesi: Kocaeli ve Yalova Uygulamaları
Z Sungur
PQDT-Global, 2004
52004
Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddeti Davranışlarına Yönelik Tutumlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği| The Attitudes of …
ZS TAŞDEMİR, MK Yetkin, M Karakuş
Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi 5 (2), 295-323, 2022
42022
The Importance of Mentoring on Organizational Socialization of the University Research Assistants in Anadolu University‖, 6
E Özkalp, C Kırel, Z Sungur, AA Cengiz
International Conference on HRD Research & Practice Across Europe, 2005
42005
Avrupa Sosyal Şartı Çerçevesinde Türkiye’de Kadın İşgücünün Değerlendirilmesi: Eskişehir Özel Sağlık Sektörü Örneği
DÜ Ünlüoğlu, ZS TAŞDEMİR
Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1), 113-130, 2020
32020
Çalışma Yaşamında Tinsel Değerler. 16
AA Özdemir, E Özkalp, Z Sungur
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiler Kitabı. Antalya, 151-157, 2008
22008
Mentoring revisited from the perspective of mentors in learning process: the case study of Anadolu University in Turkey
E Özkalp, Ç Kirel, Z Sungur, AA Cengiz
University Forum for Human Resource Development, 2006
22006
The importance of mentoring on organizational socialization of the university research assistants in Anadolu University Enver Özkalp Ç igdem Kirel
Z Sungur, AÃAÅŸ Cengiz
Anadolu University J Social Sciences 6 (2), 55-70, 2006
22006
Avrupa sosyal şartı çerçevesinde Türkiye'de kadın işgücünün değerlendirilmesi: Eskişehir özel sağlık sektörü örneği
Z Sungur, D Ünüvar Ünlüoğlu
Tez (doktora)-Anadolu Üniversitesi, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20