Follow
Salih güler
Salih güler
M.D.
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Acute central nervous system complications in pediatric acute lymphoblastic leukemia
B Baytan, MS Evim, S Güler, AM Güneş, M Okan
Pediatric Neurology 53 (4), 312-318, 2015
412015
A prospective follow-up of quality of life, depression, andanxiety in children with lymphoma and solid tumors
NS YILDIRIM, M Demirkaya, BB Sevinir, S Güler, AP VURAL, C Demiröz, ...
Turkish Journal of Medical Sciences 47 (4), 1078-1088, 2017
112017
CARDIAC SURGERY The effects of posterior pericardiotomy on pericardial effusion, tamponade, and atrial fibrillation after coronary artery surgery
M Kaya, T İyigün, Y Melek, S Göde, S Güler, M Karaçalılar, ...
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and …, 2014
112014
Late effects in patients with sacrococcygeal teratoma: a single center series
S Güler, M Demirkaya, E Balkan, İ Kırıştıoğlu, N Kılıç, B Sevinir
Pediatric Hematology and Oncology 35 (3), 208-217, 2018
92018
COVID-19 pandemisinde aile sağlığı merkezi çalışanlarının deneyimleri
S GÜLER, İ TOPUZ, F ULUSOY
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi 2 (3), 143-151, 2020
72020
Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde liderlik kavramını algılama biçimleri
D Çetin, S Güler
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 47-54, 2018
52018
Nöroblastomlu çocukların klinik özellikleri
B Sevinir, M Demirkaya, S Güler, H Hekim, F Akaltun
Güncel Pediatri 11 (1), 6-12, 2013
52013
Astım Yönetiminde Okul Temelli Yaklaşım ve Hemşirenin Rolleri
S GÜLER, A AKCAN
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (3), 307-317, 2020
12020
Leptomeningeal dissemination and vertebral bone involvement in a child with pilocytic astrocytoma
M Demirkaya, B Sevinir, S Güler, C Demiröz, Ö Taskapilioglu, S Yilmazlar, ...
Pediatrics International 58 (12), 1341-1344, 2016
12016
Approach to Childhood Mediastinal Mass
S Güler, M Demirkaya, B Sevinir
Güncel Pediatri 14 (1), 2016
12016
Çocukluk Çağı Mediasten Kitlelerine Yaklaşım
S Güler, M Demirkaya, B Sevinir
Güncel Pediatri 14 (1), 30-36, 2016
12016
The incidence and predictors of transient acute kidney injury in patients with pre-operative normal kidney functions undergoing coronary artery bypass graft surgery
M Kaya, M Kyaruzi, S Güler, I Bakır, M Yeniterzi
Cardiovascular Surgery 3 (3), 54-60, 2015
12015
Multiple bilateral arteria renalis olgusu
Ö Sevinç, B Büken, C Gönül, S Güler, Y Arifoğlu
Düzce tıp fakültesi dergisi 2002; 4 (3): 23 25, 2002
12002
The Evaluation of Central Venous Catheter-related Complications in Pediatric Acute Leukemia Patients: Single Center Experience.
G Yörük, S Güler, A Parlak, F Çelik, S Çelebi, B Baytan, ...
Journal of Pediatric Hematology/oncology, 2022
2022
Custodiol versus Blood Cardioplegia: Comparison of Myocardial Immunohistochemical Analysis and Clinical Outcomes
O Sen, U Aydin, E Kadirogullari, S Güler, S Gonca, S Solakoğlu, ...
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, 2022
2022
Akut Lösemili Çocuklarda Konjenital Malformasyon Sıklığı: Tek Merkez Raporu
S Güler, A Temuroğlu, MS Evim, B Baytan, A GÜNEŞ
Güncel Pediatri 19 (1), 46-51, 2021
2021
Endovascular aneurysm repair-related embolism treated by distal bypass: A challenging case report
S Güler, MS Sağlam, MS Yaşar, A Özen, EU Ünal, HZ İşcan
Turkish Journal of Vascular Surgery 30 (1), 2021
2021
Hemofili B Moleküler Analizinde Türkiye Deneyimi: F9 Gen Mutasyon Spektrumu ve Genotip-Fenotip Iliskisi
E Işik, B Akgü&n, K Kavakli, MS Evım, C Albayrak, GT Kıntrup, F Şahın, ...
Türkiye Klinikleri. Tip Bilimleri Dergisi 40 (3), 334-341, 2020
2020
HEMOFA GOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİSİLE TEDA Vİ EDİLEN OLGULARININRETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ.
A Temuroğlu, MS Evim, B Sevinir, B Baytan, S Güler, AM Güneş
Journal of Current Pediatrics/Guncel Pediatri 18 (1), 2020
2020
Hemofagositik lenfohistiyositozisile tedavi edilen olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi
A Temuroğlu, MS Evim, B Sevinir, B Baytan, S Güler, AM Güneş
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20