Ahmet GÖKÇE
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Perceived safety culture and occupational risk factors among women in metal industries: A study in Turkey
G Akalp, S Aytac, N Yamankaradeniz, O Cankaya, A Gokce, U Tufekci
Procedia Manufacturing 3, 4956-4963, 2015
152015
İSG KÜLTÜRÜ OLUŞMASINDA METAL SANAYİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RİSK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S AYTAÇ, AF ÖZOK, N YAMANKARADENİZ, G AKALP, O ÇANKAYA, ...
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5, 59-67, 2017
52017
Mobbing as a Psycho-social Risk at Work: A Study in Turkey
S Aytac, S Dursun, A Gokce
Advances in Social & Occupational Ergonomics, 369-376, 2017
42017
METAL ENDÜSTRİSİNDE ÇALIŞAN KADIN İŞÇİLER ARASINDA ALGILANAN RİSK FAKTÖRLERİ
S Aytaç, Ö Ahmet, N Yamankaradeniz, G Akalp, O Çankaya, A Gökçe, ...
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (3), 141-148, 2015
32015
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ İŞE BAĞLI STRES VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ.
S AYTAÇ, G AKALP, A GÖKÇE
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 30 (5), 2016
22016
Geleceğin Yönetici Adaylarının Sendikalara Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma
A Gökçe
Emek Araştırma Dergisi 10 (16), 141-156, 2019
2019
METAL SANAYİİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN ERGONOMİK RİSK ALGISI: BİR ARAŞTIRMA
UT Serpil AYTAÇ, Ahmet Fahri Özok, Nurettin Yamankaradeniz, Ahmet Gökçe ...
Ergonomics 1 (1), 29-38, 2018
2018
Endüstri İlişkileri İklimi ve İkili Bağlılık
A Gökçe
Dora Yayıncılık, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8