Takip et
Yahya Altinkurt
Yahya Altinkurt
Eğitim Bilimleri Profesörü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili)
E Ağaoğlu, Y Altınkurt, K Yılmaz, T Karaöse
Eğitim ve Bilim 37 (164), 2012
3182012
Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri
K Yılmaz, Y Altınkurt
Uluslararası insan bilimleri dergisi 8 (1), 942-973, 2011
2612011
Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi
Y ALTINKURT
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 129-142, 2008
2512008
Examining the relationship between management by values and organizational justice by secondary school teachers’ perceptions
Y Altınkurt, K Yılmaz
Educational Administration: Theory and Practice 16 (4), 463-484, 2010
220*2010
The relationship between teachers’ emotional labor and burnout level
K Yılmaz, Y Altınkurt, M Güner
Eurasian Journal of Educational Research 15 (59), 75-90, 2015
2142015
Relationship between school administrators’ power sources and teachers’ job satisfaction
K Yılmaz, Y Altınkurt
Kastamonu Education Journal 20 (2), 385-402, 2012
173*2012
Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki
İ Çolak, Y Altınkurt
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 23 (1), 33-71, 2017
165*2017
Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile iş doyumları arasındaki ilişki
Y Altınkurt, K Yılmaz
Sakarya University Journal of Education 4 (2), 57-71, 2014
162*2014
Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri
Y Altınkurt, K Yılmaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (22), 113-128, 2011
146*2011
Educational beliefs of primary and secondary school teachers
Y Altınkurt, K Yılmaz, A Oğuz
Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty 31 (2), 1-19, 2012
145*2012
Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Yılmaz, Y Altınkurt
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1), 2013
1402013
Okul müdürlerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki
Y Altınkurt, K Yılmaz, E Erol, ET Salalı
Journal of Teacher Education and Educators 3 (1), 25-52, 2014
119*2014
Göreve yeni başlayan özel dershane öğretmenlerinin kurumlarındaki çalışma koşullarına ilişkin görüşleri
K Yılmaz, Y Altınkurt
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (2), 635-650, 2011
118*2011
Eğitim inançları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Yılmaz, Y Altınkurt, Ö Çokluk
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (1), 335-350, 2011
1162011
Okul yöneticilerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
Y Altınkurt, K Yılmaz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (3), 1833-1852, 2012
1072012
Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri
Y Şimşek, Y Altınkurt
Akademik bakış 17 (1), 1-16, 2009
1052009
Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları
Y Altınkurt, K Yılmaz, E Erol
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 48–62, 2014
942014
Eğitim yönetiminde pozitif psikoloji
A Aydın, K Yılmaz, Y Altınkurt
922013
Eğitim örgütlerinde stratejik liderlik ve okul müdürlerinin stratejik liderlik uygulamaları
Y Altınkurt
PQDT-Global, 2007
882007
Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri
K Yılmaz, Y Altınkurt
İş Ahlakı Dergisi 2 (4), 71-88, 2009
832009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20