Follow
Hava Özkan
Hava Özkan
Atatürk üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Maternal identity development education on maternity role attainment and my baby perception of primiparas
H Özkan, S Polat
Asian Nursing Research 5 (2), 108-117, 2011
832011
Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi
ZÖ KırbAş, H Özkan
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 3 (3), 171-180, 2013
642013
Turkish women's knowledge and views regarding mother's milk banking
A Gürol, H Özkan, A Çelebioğlu
Collegian 21 (3), 239-244, 2014
632014
3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
AA Telli, H Özkan
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 6 (2), 127-134, 2016
582016
Oyun ve oyuncağın çocuk sağlığına etkisi
H Bekmezcİ, H Özkan
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi 5 (2), 81-87, 2015
532015
Loğusaların doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
A Çapık, H Özkan, SE Apay
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (3), 2014
422014
Annelik davranışını öğrenme süreci ve hemşirelik desteği
H ÖZKAN, S POLAT
Bozok Tıp Dergisi 1 (3), 5-9, 2011
382011
Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi
ÜST Zehra, T PASİNLİOĞLU, H ÖZKAN
Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi 16 (2), 110-115, 2013
342013
Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi
H Özkan, A Kanbur, S Apay, M Kılıç, S Ağapınar, EY Özorhan
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 47 (3), 117-121, 2013
322013
Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Ö Koç, H ÖzKan, H BEkmEzcİ
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 6 (2), 143-50, 2016
302016
Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi
Z Altınkılıç, H ÖzkAn
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi 4 (3), 186-194, 2014
302014
Erken postpartum dönemde emzirme ve depresyon arasındaki ilişki
H Özkan, ZD Üst, G Gündoğdu, A Çapık, SA Şahin
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 48 (2), 124-31, 2014
272014
The relationship between mobbing and assertiveness in nurses
A Okanli, SA Karakas, H Ozkan
HealthMED 5 (3), 609-615, 2011
212011
The relationship with prenatal attachment of psychosocial health status of pregnant women
H Karakoça, H Ozkanb
International Journal of Health Sciences 5 (1), 36-46, 2017
202017
Ebelik uygulamalarında mahremiyetin önemi
H BEKMEZCİ, H ÖZKAN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2 (1), 113-124, 2015
202015
Ebelik bölümü öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin belirlenmesi
H BEKMEZCİ, Ç YURTTAŞ, H ÖZKAN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2 (1), 46-54, 2015
192015
The importance of privacy in midwifery practices
H Bekmezci, H Özkan
Journal of health science and profession 2 (1), 113-124, 2015
192015
Doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi
H Özkan, A Çelebİoğlu, ZD Üst, F KuruDİreK
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 6 (3), 191-196, 2016
182016
Annelik kimlik gelişimi eğitiminin primiparların annelik rolü kazanmasına ve bebeğim algısına etkisi
H Özkan
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010
172010
The sexual beliefs of Turkish men: comparing the beliefs of men with and without erectile dysfunction
S Ejder Apay, EY Özorhan, S Arslan, H Özkan, E Koc, I Özbey
Journal of Sex & Marital Therapy 41 (6), 661-671, 2015
162015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20