Follow
ilknur Kahriman
Title
Cited by
Cited by
Year
Adölesanlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki
İ Kahriman, S Polat
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6 (2), 2003
1462003
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
İ Kahriman
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9, 2005
1172005
The effect of empathy training on the empathic skills of nurses
I Kahriman, N Nural, U Arslan, M Topbas, G Can, S Kasim
Iranian Red Crescent Medical Journal 18 (6), 2016
902016
The effects of peer education on university students' knowledge of breast self-examination and health beliefs
AA Gürsoy, Ç Yığıtbaş, F Yilmaz, H Erdöl, HK Bulut, HK Mumcu, KY Çalik, ...
Journal of Cancer Education 24 (4), 331-333, 2009
902009
Özürlü çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadıkları güçlükler ve algıladıkları sosyal destek düzeyleri
İ Kahriman, M Bayat
Öz-Veri Dergisi 5 (1), 1175-1194, 2008
882008
Evaluating medical errors made by nurses during their diagnosis, treatment and care practices
İ Kahriman, H Öztürk
Journal of clinical nursing 25 (19-20), 2884-2894, 2016
582016
Trabzon il merkezindeki hastanelerde doğum yapan annelerin emzirme tutumlarının değerlendirilmesi
Ç Yiğitbaş, İ Kahriman, KYÇHK Bulut
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2), 49-59, 2012
572012
Trabzon il merkezinde 6-12 aylık çocuğu olan annelerin bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaları
İ Kahriman, M Topbaş, G Çan
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık …, 2007
54*2007
Klinik hemşirelerin etik duyarlılığı
İ Kahriman, KY Çalık
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (3), 111-121, 2017
512017
Hemşirelerin Sözel ve Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi.
İ Kahriman
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 5 (2), 2014
46*2014
Comparison of three educational interventions on breast self-examination knowledge and health beliefs
AA Gursoy, S Hindistan, N Nural, I Kahriman, F Yilmaz, Ç Yigitbas, ...
Asian Pac J Cancer Prev 10 (5), 765-772, 2009
462009
Attitudes and health beliefs associated with breast cancer screening behaviors among Turkish women
AA Gürsoy, HK Mumcu, KY Çalık, HK Bulut, N Nural, I Kahriman, ...
Journal of transcultural nursing 22 (4), 368-375, 2011
412011
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARINDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
K Yeşilçiçek, İ Kahriman
Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (1), 10-21, 2010
332010
A different approach to breast self-examination education: daughters educating mothers creates positive results in Turkey
AA Gürsoy, F Ylmaz, N Nural, I Kahriman, Ç Yigitbas, H Erdöl, HK Bulut, ...
Cancer Nursing 32 (2), 127-134, 2009
292009
Evaluation of family burden and quality of life of parents with children with disability
B Çolak, I Kahriman
The American Journal of Family Therapy 51 (2), 113-133, 2023
252023
Effects of a Safety-Awareness–Promoting Program Targeting Mothers of Children Aged 0–6 Years to Prevent Pediatric Injuries in the Home Environment: Implications for Nurses
K İlknur
Journal of trauma nursing 25 (5), 327-335, 2018
23*2018
Ethical sensitivity of clinical nurses
İ Kahriman, KY Çalık
Gümüşhane Univ J Health Sci 6 (3), 111-121, 2017
202017
The effect of theoretical and simulation training on medical errors of nurse students in Karadeniz Technical University, Turkey
I Kahriman, H Öztürk, N Bahcecik, S Sökmen, S Kücük, N Calbayram, ...
Journal of the Pakistan Medical Association, 2018
172018
Knowledge and awareness of nursing students about child abuse and neglect
H Ozbey, GA Ozcelep, U Gul, I Kahriman
J Nurs Res Pract 2 (3), 21-25, 2018
172018
Training female adolescent students with intellectual disabilities about genital hygiene skills using peer training
ZÖ Kırbaş, I Kahriman, Y Kaşko Arıcı
International Journal of Developmental Disabilities 68 (3), 332-341, 2020
162020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20