Çağrı Çelenk
Çağrı Çelenk
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of quadriceps femoris and hamstring muscular force on static and dynamic balance performance
Ç Çelenk, İ Marangoz, ZB Aktuğ, E Top, M Akıl
International Journal of Physical Education Sports and Health 2 (2), 323-325, 2015
192015
The comparison of the pulmonary functions of the individuals having regular exercises and sedentary individuals.
I Marangoz, ZB Aktug, Ç Çelenk, E Top, H Eroglu, M Akil
Biomedical Research (0970-938X) 27 (2), 2016
182016
Examination on the anthropometric features and somatotypes of the male children at the age of 16
Y Polat, M Biçer, S Patlar, M Akıl, M Günay, Ç Çelenk
Science & Sports 26 (3), 150-156, 2011
182011
The evaluation of the physical characteristics of football players at the age of 9-15 in accordance with age variables
E ŞİMŞEK, Z AKTUĞ, Ç ÇELENK, T YILMAZ, TOP Elif, K Ersan
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 460-468, 2014
172014
Takım sporcuları ile ferdi sporcuların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması
Ç Çelenk, B Çumralıgil
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (3), 27-35, 2005
92005
The Comparison Between Static and Dynamic Balance Performances of Team and Individual Athletes
Ç Çelenk, H Arslan, ZB Aktuğ, E Şimşek
European Journal of Physical Education and Sport Science, 2018
82018
The effects of the game form training method (7v7 match) on strength parameters of soccer players
S Patlar, B Mehtap, MBM AKIL, E BOYALI, Ç ÇELENK, M GÜNAY
Bulletin of the Transilvania University of Braşov• Vol 3, 52, 2010
82010
ÇOCUKLARDA MOTOR BECERİ İLE FUTBOLA ÖZGÜ TEKNİK BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Z AKTUĞ, İRİ Rüçhan, Ç ÇELENK
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (1), 13-23, 2019
72019
Investigation of biochemical and hematologic parameters of elite female athletes in different branches with sedanters
CE Ccedil; ağrı
African Journal of Pharmacy and Pharmacology 6 (19), 1405-1409, 2012
62012
Çocuklarda 12 haftalık yüzme egzersizinin bazı fiziksel fizyolojik parametrelere etkisi
M KARAKUŞ, Ç ÇELENK, K Mustafa, S SUCAN, B TURNA
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 50-57, 2018
52018
The Effect of Somatotype Characteristics of Athletes on the Balance Performance.
E Top, Ç Çelenk, İ Marangoz, ZB Aktug, T Yilmaz, M Akil
Journal of Education and Learning 7 (5), 174-180, 2018
32018
Elit Türk sporcularında anjiotensin dönüştürücü enzim (I/D) polimorfizmi ile sportif performans arasındaki ilişkinin incelenmesi
M KURTULUŞ, M GÜNAY, E ÇETİN, Ç ÇELENK, İ CİCİOĞLU, ALP Ebru, ...
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (4), 122-137, 2018
22018
The Effects Of Match Conditions On The Shaped Elements Of Blood And Iron Level Of Football Players
NA KOCAKULAK, Y Polat, M Karakükcü, S Sucan, Ç Çelenk
Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 48 (3), 275-282, 0
2
THE EFFECT OF THREE-YEAR ATHLETIC TRAINING FOR INFRASTRUCTURE ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF FEMALE STUDENTS.
İ CİCİOĞLU, Ö ORHAN, Ç ÇELENK
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2012
12012
ANGİOTENSİN-CONVERTİNG ENZYME POLYMORPHİSM İN ELİTE TAEKWONDO ATHLETES OF TURKİSH AND AZERBAİJAN TAEKWONDO TEAMS.
M Günay, MK Ülküer, Ç Çelenk, Ş Bezci, K Gökdemir, C Gevat, T Kesici
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2010
12010
Motivation Affects Sports and Life Skills in Physical Disabled People
Ç Çelenk
Propósitos y Representaciones 9 (SPE3), 1161, 2021
2021
Mitochondrial Haplogroup Distribution in Elite Turkish Athletes
M KURTULUŞ, M GUNAY, Ç ÇELENK, A OLĞAÇ, T KESİCİ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (3), 494-502, 2020
2020
ELİT TÜRK GÜREŞÇİLERİNİN ANJİOTENSİN I-DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM GEN POLİMORFİZMİ VE VO2MAX DÜZEYLERİ İLE ATLETİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
M KURTULUŞ, M GÜNAY, Ç ÇELENK, İ CİCİOĞLU, T KESİCİ
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (4), 275-284, 2019
2019
ALT YAPIYA YÖNELİK ÜÇ YILLIK ATLETİZM ANTREMANLARININ KIZ ÖĞRENCİLERDE BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ
İ Cicioğlu, Ö ORHAN, Ç ÇELENK
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 (2), 112-118, 2012
2012
Analyse des caracteristiques anthropometriques et des somatotypes des adolescents de 16 ans
Y Polat, M Bicer, S Patlar, M Akil, M Gunay, C Celenk
SCIENCE ET SPORTS 26 (3), 150-156, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20