Follow
Yusuf Karakuş
Title
Cited by
Cited by
Year
Role of place image in support for tourism development: The mediating role of multi‐dimensional impacts
C Tosun, BB Dedeoğlu, C Çalışkan, Y Karakuş
International Journal of Tourism Research 23 (3), 268-286, 2021
642021
KFG-AHP Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama
NÖ DOĞAN, Y KARAKUŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
36*2014
Yerel halkın gastronomi turizmi çağrışımları ve beklentileri: Göreme kasabası örneği (connotations and expectations of local people's gastronomic tourism: case of göreme town)
Y Karakuş, O Gökhan, EG ÖZDEMİR
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 8 (3), 2179-2201, 2020
242020
Evaluation of Stakeholders’ Expectations Towards Congress Tourism by Kano Model: Case of Nevşehir
Y Karakuş, S Çoban
Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET 8 (2), 8-20, 2018
222018
Turizmde postmodern pazarlama
E Güneren, Y Karakuş
beta yayınevi, 2015
212015
Yöneticilerin, Aşçıların Yetkinliklerine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Nevşehir Konaklama İşletmeleri Örneği
Y KARAKUŞ, G ONAT, ŞA YETİŞ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6 (4), 299-321, 2018
192018
TURİZM ALANINDAKİ BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
İ Yilmaz, Y Karakuş, K Çamlica, LS Toprak
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (36), 83-88, 2017
192017
Identifying the best alternative tourism product for a destination: the case of Cappadocia
Y Karakuş
Anais Brasileiros de Estudos Turísticos 9 (1, 2 e 3), 2019
152019
A complexity perspective for antecedents of support for tourism development
BB Dedeoğlu, Y Karakuş, C Çalışkan, Ş Aydın
Journal of Hospitality and Tourism Insights 6 (1), 191-221, 2023
132023
A Study on The Concept and Causes of Destination Rejection
Y KARAKUŞ, N KALAY
International Journal of Management Economics and Business 13 (3), 645-659, 2017
122017
Antecedents of the Concept of Travel Intention During the Pandemic: A Case Study from Turkey/Antecedentes do Conceito de Intenção de Viagem Durante a Pandemia: Um Estudo de …
Y Doğan, G Onat, Y Karakuş, TD Pimentel
ROSA DOS VENTOS-Turismo e Hospitalidade 13 (4), 2021
11*2021
Geopolitical risks and international tourist arrivals to Turkey: A causality study
E Bayraktaroğlu, S Gürsoy, F Günay, Y Karakuş
Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, 2021
112021
Doğa temelli alternatif turizm türleri
Ö Çoban, Y Karakuş
Detay Yayıncılık, 2020
112020
Turistik Bölgeler İçin Yeni Ürün Geliştirme Modeli: Nevşehir İli Üzerine Bir Uygulama
Y Karakuş
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
92017
Yerel halkın gastronomi turizmi kavramına bakış açılarının değerlendirilmesi
Y Karakuş, G Onat, E Güneren Özdemir
Conference: 4th International Gastronomy Tourism Studies Conference At …, 2019
82019
EVALUATION OF EMPLOYEE COMPETENCE BY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT METHOD: THE CASE OF HOTELS IN CAPPADOCIA
G Onat, DS Yılmaz, Y Karakuş
Revista Turismo Estudos e Práticas-RTEP/UERN 10 (2), 2021
62021
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim
K Çamlıca, Y Karakuş
Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlardan Seçmeler, 199-212, 2016
6*2016
Evaluating the expectations of residents regarding the positive impacts of tourism
Y Karaus
Turismo y Sociedad 30, 231-247, 2022
42022
Evaluating and improving the destination image through QFD-AHP integrated method: Example of Cappadocia
Y Karakus, K Çamlıca
Revista Turismo Estudos e Práticas-RTEP/UERN 10 (1), 1-17, 2021
42021
Halal Recreation and Reflections on the Hospitality Industry
MC Birinci, Y Karakuş
Tourism and Hospitality Studies, 309-322, 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20