Yusuf Karakuş
Title
Cited by
Cited by
Year
KFG-AHP Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama
NÖ DOĞAN, Y KARAKUŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
15*2014
Postmodern Pazarlama
E Güneren, Y Karakuş
TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, 455-490, 2015
13*2015
Yöneticilerin, Aşçıların Yetkinliklerine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Nevşehir Konaklama İşletmeleri Örneği
Y KARAKUŞ, G ONAT, ŞA YETİŞ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6 (4), 299-321, 2018
82018
Evaluation of Stakeholders’ Expectations Towards Congress Tourism by Kano Model: Case of Nevşehir
Y Karakuş, S Çoban
Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET 8 (2), 8-20, 2018
82018
TURİZM ALANINDAKİ BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
İ Yilmaz, Y Karakuş, K Çamlica, LS Toprak
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (36), 83-88, 2017
62017
Role of place image in support for tourism development: The mediating role of multi‐dimensional impacts
C Tosun, BB Dedeoğlu, C Çalışkan, Y Karakuş
International Journal of Tourism Research, 2020
52020
A Study on The Concept and Causes of Destination Rejection
Y KARAKUŞ, N KALAY
International Journal of Management Economics and Business 13 (3), 645-659, 2017
42017
Yerel Halkın Gastronomi Turizmi Çağrışımları ve Beklentileri: Göreme Kasabası Örneği (Connotations and Expectations of Local People's Gastronomic Tourism: Case of Göreme Town)
Y Karakuş, G Onat, E Güneren Özdemir
32020
Identifying the best alternative tourism product for a destination: the case of Cappadocia
Y Karakuş
Anais Brasileiros de Estudos Turísticos-ABET 9 (1, 2 e 3), 2019
32019
Yerel halkın turizmin fayda ve maliyetlerine ilişkin algılamalarında bölge aidiyetinin belirleyiciliği: kapadokya örneği, 7
BB Dedeoğlu, K Çamlıca, Y Karakuş, MC Birinci
Ulusal (III. Uluslararası) Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, İskenderun Teknik …, 2018
22018
Turistik Bölgeler İçin Yeni Ürün Geliştirme Modeli: Nevşehir İli Üzerine Bir Uygulama
Y Karakuş
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
22017
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim
K Çamlıca, Y Karakuş
Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlardan Seçmeler, 199-212, 2016
22016
EVALUATING AND IMPROVING THE DESTINATION IMAGE THROUGH QFD-AHP INTEGRATED METHOD: EXAMPLE OF CAPPADOCIA
Y Karakus, K Çamlıca
Revista TURISMO: Estudos e Práticas 10 (1), 2021
2021
Introduction to Multi Criteria Decision Making Modelling (MCDM)
Y Karakuş
An SPSS Guide for Tourism, Hospitality and Events Researchers, 2020
2020
Turizmde Çalışan Yetkinliklerinin KFG Yöntemi ile Değerlendirlmesi ve İyileştirlmesi: Nevşehir Örneği
Y Karakuş
I.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2017
2017
Turistlerin Destinasyonlarla İlgili Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Analizi: Nevşehir Örneği
Y Karakuş
I.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2017
2017
Tur Hizmet Performansının Kfg-Ahp Bütünleşik Yöntemi İle Değerlendirilmesi Ve İyileştirilmesi
Y Karakuş, K Çamlıca
II. ULUSLARARASI NEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU 1 (1), 1542-1559, 2016
2016
Turizm Talebi
E Güneren, Y Karakuş
Genel Turizm, 189-212, 2016
2016
Destinasyon Karşıtlığı
Y Karakuş, K Çamlıca
Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlardan Seçmeler, 2016
2016
TURİZM-SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2015 NEVŞEHİR
SO Başkanları
Ankara Üniversitesi, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20