Follow
Ömer Faruk MADEN
Ömer Faruk MADEN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hicrî II. Asır Ehl-İ Hadîs halkaları (Basra örneği)
ÖF Maden
Marmara Üniversitesi, 2018
132018
Ehl-i Hadis Ders Halkalarının Tespitine Dair Bir Metot Teklifi: II.(VIII.) Asrın İlk Yarısı Basra Örneği
ME Topgül, ÖF Maden
İslam Araştırmaları Dergisi, 37-68, 2021
82021
Bekir Kuzudişli. Hadis Rivayetinde Bağlam Sebebü îrâdi’l-hadîs. İstanbul: Klasik, 2020, 316 sayfa.
ÖF Maden
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 60 (60), 213 - 218, 2021
12021
AHMED B. HANBEL'İN EL-MÜSNED'İ ÜZERİNE BİBLİYOGRAFİK BİR İNCELEME
ÖF Maden
2021
Hüseyin Akgün. Hadis Rivâyet Coğrafyası (Hicrî İlk 150 Yıl). İstanbul: İFAV, 2019, 335 sayfa.
ÖF MADEN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57 (57), 121-126, 2019
2019
Ali Karakaş. Nabia Abbott ve Hadis’e Yaklaşımı
ÖF Maden
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 24 (46), 250-254, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6