Emrah Aykora
Emrah Aykora
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Açık ve kapalı alan rekreasyoncularının denetim odağı ve benlik tasarımı açısından karşılaştırılması
T Amman, E Aykora, G Tekin, M Kılıç
Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 1-13, 2010
122010
Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi
E AYKORA, E DÖNMEZ
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (1), 71-84, 2017
112017
An Analysis over Physical and Physiological Parameters of Elementary School Children Taking Part in A Sport Climbing Exercise
E Aykora
Universal Journal of Educational Research 7 (2), 624-628, 2019
62019
Dövüş ve takım sporlarının yalnızlık düzeyleri açısından karşılaştırılması: Türkiye Kick Boks Federasyonu
G Tekin, E Aykora, S Bozacı, M Eliöz
Spor Bilimleri Dergisi 2 (3), 1309-1336, 2010
62010
KOR STABİLİTE ANTRENMANININ KADIN ÇALIŞANLARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KOR FONKSİYONA İLİŞKİN KUVVET VE ESNEKLİK PARAMETRELERİNE ETKİSİ
A Tekin, G Tekin, E Aykora, M Çalışır, M Duyan
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (1), 41-66, 2018
5*2018
An examination of the impact of regular exercise participation on blood platelet parameters.
Ș Kırbaș, S Tetik, E Aaykora, B Duran
World Journal of Medical Sciences 12 (2), 79-82, 2015
52015
Communication skills and emphatic tendency: physical education and fine arts students.
E Aykora, A Tekin, S ÖZDAG, Ç DERECELİ, D Uzunkaya
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2010
42010
Martial artists versus team sportsmen: aggressiveness and received social support.
T Ali, A Emrah, A Fahri, P Necmettin, T Gülcan
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2010
42010
Yerel Yöneticilerin Rekreatif Etkinlik Anlayışları ve Uygulamaları
S Özdağ, U Aytekin, E Aykora
Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 42-50, 2010
42010
12 Haftalık Tüm Vücut Titreşim Antrenmanının Sedanter Kadın Öğrencilerin Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi
E AYKORA, A TEKİN, G TEKİN, D AYKORA
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (4), 65-79, 2017
32017
Impact of Physical Education Classes on Selected Motor Skills of Children
Koç H.,Tekin A., Aykora E.
Middle-East Journal of Scientific Research 3 (11), 386-390, 2012
3*2012
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE AGAINST EXTRACURRICULAR SPORT ACTIVITIES AND LEVELS OF ATTACHMENT TO SCHOOL OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH STRUCTURAL EQUATION …
E Aykora, S Uğraş
International Journal of Eurasian Education and Culture 5 (9), 561-592, 2020
22020
MACERA DAVRANIŞI ARAMA ÖLÇEĞININ TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI
E Aykora, A Tekin
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 12 (46), 233-240, 2020
12020
BİTLİS ve VAN İLLERİNDE OKUL SPORLARINA KATILAN ERGENLERİN ÖZGÜVEN ve SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİ İNCELEMESİ
E Aykora
TURAN-SAM 11 (41), 566-572, 2019
12019
Investigation of Active Fitness Sportsman Attitudes toward Supplement Intake
B Duran, E Aykora
Progress in Nutrition 23 (S2), 264, 2021
2021
ADAPTATION OF THE HEALTHISM ATTITUDE SCALE TO TURKEY: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
S Uğraş, G Özen, E Aykora, H Yurdakul
Человек. Спорт. Медицина 21 (1), 117-123, 2021
2021
Investigating theattitudes of special educated physical education prospective teachers towards disabled people
E Aykora, S Uğraş
Physical education of students 24 (1), 11-18, 2020
2020
Spor Tırmanış Yarışmalarına Katılan Lise Öğrencilerinin Ahlaki Karar Alma Tutumlarının İncelenmesi
E Aykora, N Gülaçar, A Taştan
3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 1 (1), 371-377, 2019
2019
ORTA DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA UYGULANAN SPORTİF SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ BAZI KUVVET PARAMETRELERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ
E Aykora, A Tekin, D Aykora, G Tekin, E Kınay Gündoğdu, M Çalışır, ...
TURAN-SAM 11 (42), 196-202, 2019
2019
OKUL SPORLARINA KATILAN ERGENLERİN SOSYOTROPİ- OTONOMİ PROFİLLERİNİN İNCELEMESİ
E Aykora, H Genç
4. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 1 (1), 417-423, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20