Burak OKUMUŞ
Burak OKUMUŞ
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
DSM-5’e Giremeyen Tanılar (Kompulsif Satın Alma, Misophonia, Facebook Kıskançlığı, Pagofaji, Siberkondria, İnternet Bağımlılığı)
AG Gençer, ME Karadere, B Okumuş, Ç Hocaoğlu
Hocaoğlu Ç, editör. DSM-5’in Yeni Tanıları. Ankara, Türkiye Klinikleri 11, 87-96, 2018
42018
A serious dermatological side effect due to vortioxetine: a case report
B Okumus, KS Karatas, AE Koc
Neurological Sciences 33, 87-91, 2020
32020
Dimensional Personality Model Characteristics of Female Adolescents with Major Depressive Disorder
M Besenek, B Okumus
Journal of Neurobehavioral Sciences 6 (2), 138-148, 2019
1*2019
Utilization of Neuroimaging in Psychiatric Clinical Research
M Besenek, B Okumus
4th International Academic Studies Conference, 690-99, 2020
2020
Ergen Madde Kullanımı / Bozuklukluğu
B Okumuş
Madde Bağımlılığı: Disiplinler arası bir yaklaşım, 73-88, 2020
2020
Ergen Madde Kullanımı / Bozukluğu Hakkında
B Okumus
Madde Bağımlılığı: Disiplinler Arası Bir yaklaşım 1, 73-88, 2020
2020
A rarely known topic'Delusional Parasitosis': A case report
B Okumus, Ç Hocaoglu, N Dilek
2020
Az bilinen bir konu Delüzyonel Parazitoz: Bir olgu sunumu
B Okumuş, C Hocaoglu, N Dilek
Klinik Psikiyatri Dergisi 23 (1), 2020
2020
Melankolik Depresyon tedavisinde venlafaksin ve agomelatinin birlikte kullanımı: Bir olgu sunumu
B Okumuş, Ç Hocaoğlu
Ege Tıp Bilimleri Dergisi 2 (2), 81-84, 2019
2019
Fahr Syndrome Followed for Many Years with the Diagnosis of Schizophrenia: A Case Report
B Okumus, Ç Hocaoglu
Psychiatry and behavioral sciences (Online) 9 (2), 45-49, 2019
2019
Combination of venlafaxine and agomelatine in the treatment of melancholic depression: a case report
B Okumu, AM Be
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 29, 144-145, 2019
2019
Case Reports Presentations
M Dinçer, C Çelik, EE Helvalı, Ş Bodur, ET Akçaer, SS Can, GK Uğurlu, ...
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 28 (sup1), 114-270, 2018
2018
Deri Yolma Bozukluðu': Bir olgu sunumu.
B Okumuþ, Ç Hocaoðlu
Klinik Psikiyatri Dergisi 21 (2), 2018
2018
Psikiyatrik Belirtiler ve Beyin Tümörü: Bir Olgu Sunumu ve Kısa bir Gözden Geçirme
C HOCAOGLU, B OKUMUŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 9 (33), 42-49, 2018
2018
Psikiyatrik Belirtiler ve Beyin Tümörü: Bir Olgu Sunumu ve Kısa bir Gözden Geçirme
C HOCAOGLU, B OKUMUŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 9 (33), 42-49, 2018
2018
'Deri Yolma Bozukluğu': Bir olgu sunumu
B Okumuş, Ç Hocaoğlu
2018
'Skin Picking Disorder': A case report
B Okumus, Ç Hocaoglu
2018
Total hair, eyebrows, and eyelashes loss in trichotillomania: a case report
M Okuyan, Hİ İvelik, B Okumuş, Ç Hocaoğlu
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 28, 260-260, 2018
2018
Trikotillomani Tedavisinde N-Asetilsistein Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
B Okumuş, Ç Hocaoğlu
Compr Psychiatry 55, 1234-1243, 2014
2014
Şizofrenili Tanılı Hastada Ortopedik Anomali ‘Clubfoot’: Bir Olgu Sunumu
ÖF Kandaz, B Okumuş, Ç Hocaoğlu
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20