Takip et
Tuğba Asrak Hasdemir
Tuğba Asrak Hasdemir
İletişim Fakültesi Profesör, AHBV Üniversitesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Neoliberal transformation of education in Turkey: Political and ideological analysis of educational reforms in the age of the AKP
K İnal, G Akkaymak
Springer, 2012
962012
Türkiye'de Kamusal İletişim ve Bilgi Edinme: 10 Yılın Ardından Panoramik Bir İnceleme.
TA Hasdemir
Amme İdaresi Dergisi 47 (3), 2014
242014
Kamusal iletişimde bilgi edinme hakkı
TA Hasdemir
Dipnot Yayınları, 2007
242007
Medya okuryazarlığı ve insan hakları: Türkiye örneği
T Asrak Hasdemir
Ders Kitaplarında İnsan Hakları II, 313-336, 2009
132009
Çocukların geleneksel medya ve yeni medya ile ilişkileri üzerine bir çalışma
T Hasdemir
Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı 1, 445-472, 2013
112013
İletişim eğitimi ve medya okuryazarlığı: Türkiye’deki uygulamadan bir kesit
TA Hasdemir, FG Demirel
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 176-191, 2012
102012
ÇOCUKLARIN İNTERNET’E ERİŞİMLERİ VE KULLANIM BECERİLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
U Mehtap, T HASDEMİR
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (19), 7-38, 2021
92021
Ecological Issues and public awareness in social media: greenpeace Mediterranean's Turkey case
TA Hasdemir, S Çetin
Environmental awareness and the role of social media, 1-14, 2019
92019
Representing Migration: Analysis of Media Portrayals of Syrian Migrant Women in Turkey.
R Uzun, T ASRAK HASDEMİR
Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma …, 2017
52017
Yeni Medya Okuryazarlığı ve Türkiye: Moy 2014 Hakkında Bir Değerlendirme
T Asrak Hasdemir
Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi Kongre Kitabı, 80-101, 2016
52016
New generation, new media and communication rights: A view from Turkey
TA HASDEMİR
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2014 (39), 113-128, 2015
52015
Bilgi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Türkiye: Bir Olanağın Sınanması Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Uygulamaları
T Asrak Hasdemir
Kamu Yönetimi ve Teknoloji içinde, Ankara: TODAİE Yayınları, 133-153, 2011
52011
Medya Okuryazarlığının Değerlendirilmesi: Konular, Sorunlar ve Olasılıklar.
M UYAR, T ASRAK HASDEMİR
Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi 10 (1), 2020
42020
Dijitalleşme ve medya okuryazarlığı üzerine incelemeler: Türkiye’deki akademik çalışmalar
U Mehtap, TA HASDEMİR
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 66-83, 2023
32023
Fights over human rights: A strange story of citizenship and democracy education
T Asrak-Hasdemir
Neoliberal Transformation of Education in Turkey: Political and Ideological …, 2012
22012
Zorlu Bir Tanımlama Çabası: Kamusal Alan ve Anayasa Mahkemesi Kararları
TA Hasdemir
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 183-203, 2006
22006
Asrak (2005), Halkla İlişkiler ve Kamusal İletişim: Sentetik Bir Çerçeve Denemesi
T HASDEMİR
İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 22-54, 0
2
Şeffaflık, bilgi edinme ve iletişim hakkı: Covid-19 pandemisi koşullarında kurumsal uygulamalar üzerine bir inceleme
TA HASDEMİR, M KESKİN
Etkileşim, 12-42, 2023
12023
Göçün temsili: Türkiye’deki Suriyeli göçmen kadınların medya sunumunun analizi
R UZUN, T ASRAK HASDEMİR
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 263-272, 2017
12017
Right to Information and Communication between Government and Citizens: Identifying Continuities and Discontinuities in the Practices of Turkey at the 10th Anniversary of the …
TA HASDEMİR
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2016 (43), 64-76, 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20