Follow
Özlem Yazar
Özlem Yazar
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İcra ve iflas hukukunda imzaya itiraz ve imzaya itirazın sonuçları
Ö Yazar
PQDT-Global, 2006
132006
Alman Federal Mahkemesi Kararı “Anonim Şirketlerin Davada Temsili ve Kanun Yolu Aşamasında Fer’i Müdahale”
ÖY YAZAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, 2163-2174, 2014
2014
İsviçre Federal Mahkeme Kararı "Fazla Çalışma İddiasında İspat Yükü"
Ö Yazar
Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Armağan, 561-567, 2009
2009
Kuyu Suyunun Kullanım Bedeli Hakkındaki Menfi Tespit Davasına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Ö Yazar
Halûk Konuralp Anısına Armağan 1, 1237-1261, 2009
2009
The German Federal Court Decision Interpleader against Legal Expert
O Yazar
Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 11, 687, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5