Follow
Mehmet Hakan Saglam
Mehmet Hakan Saglam
istanbul üniversitesi cerrahpaşa öğretim üyesi
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Personel Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler ve Anayasa Mahkemesi’nin Uygulaması
M Sağlam
Danıştay Dergisi 109, 1-27, 2005
142005
Osmanlı Devleti'nde moratoryum, 1875-1881: Rüsûm-ı Sitte'den Düyûn-ı Umumiyye'ye
MH Sağlam
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2007
112007
Altın dünya borsalarında vadeli altın işlemleri
MH Sağlam
Scala yayıncılık, 1993
91993
Osmanlı'da para ve finansal kredi
H Ferid
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2008
62008
Dünya Borsalarında Vadeli (Future) Altın İşlemleri
MH Sağlam
Yayınlanmamış Doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütisi …, 1993
61993
Türkiye’de Altın Ticareti
MH Sağlam, unpublished MA thesis
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek …, 1991
61991
Disiplin Suç ve Cezalarına İlişkin Esaslar ve Uygulaması
M Sağlam
Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003
52003
Moratoryum 1875-1881: Rüsum-ı Sitte’den Düyun-ı Umumiyye’ye
OD SAĞLAM Mehmet Hakan
Tarih Vakfı Yurt Publishings, İstanbul, 2007
32007
Osmanlı borç yönetimi: Düyûn-ı Umumiyye, 1879-1891
MH Sağlam
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2007
32007
II. Tertip düstur kılavuzu:(Osmanlı devlet mevzuatı) 1908-1922
MH Sağlam
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2007
12007
Düstûr kılavuzu: Osmanlı devlet mevzuatı
MH Sağlam
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006
12006
Managerial strategies for reducing employee turnover in banking institution
MH Saglam, NV Iziumtseva, ZI Torianyk, VI Shevchenko
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (27), 31-40, 2018
2018
Osmanlı Mali Yaşamına Genel Bir Bakış
MH Sağlam
M. Kenan içinde, Bir Osmanlı İktisatçısı Mehmet Kenan'ın Gözüyle İktisat …, 2009
2009
İkinci tertip Düstûr kılavuzu
MH Sağlam
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006
2006
I. Tertip Dustur klavuzu
MH Saglam
Tarih Vakf Yurt Yaynlar, 2006
2006
Dünden bugüne İstanbul Üniversitesi yayınları: kitaplar: 1933-1993
M Sağlam
İstanbul Üniversitesi, 1993
1993
Tertip düstûr Kilavuzu:(Osmanli Devlet Mevzûati)
MH Sağlam
Tarih Vakfi Yurt Yayinlari, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17