Follow
Prof. Dr. Işıl Fulya ORKUNOĞLU
Prof. Dr. Işıl Fulya ORKUNOĞLU
AHBV
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
FİSKAL VE EKSTRAFİSKAL AMAÇLAR BAĞLAMINDA 1970’LERDEN GÜNÜMÜZE ÇEVRE VERGİLERİ
SB Işıl Fulya Orkunoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12 (1), 77-108, 2010
57*2010
Özelleştirme ve Alternatifleri
IF Orkunoğlu
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 22, 1-22, 2010
50*2010
BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASINDA BİR İSTİSNA:“VERGİ MAHREMİYETİ”
IFO ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2), 199, 2012
21*2012
Türkiye’nin 1980-2021 Dönemi Dış Ticaret Gelişiminin İrdelenmesi
Ş Işıl, F. O.
Gümrük ve Ticaret 9 (27), 82-99, 2022
16*2022
Domuz gribi ekonomisinin Türkiye’ye maliyeti
IF Orkunoğlu
Mevzuat Dergisi 12, 144, 2009
142009
Metaverse'de Gerçekleştirilen İşlemlerin Vergilendirilmesi
Ç Işıl, F. O., ŞAHİN, Taha, Emre
Fiscaoeconomia 6 (2), 677-698, 2022
122022
Cryptocurrencies and Taxation
AB Yereli, IF Orkunoğlu-Şahin
Proceedings of the 5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society …, 2018
122018
Mükelleflerin Vergiye Direnme Yöntemleri ve Türkiye'de Günah Vergilerindeki Artışların Değerlendirilmesi 1
IF Orkunoğlu-Şahin, AB Yereli
Sosyoekonomi 26 (35), 169-193, 2018
122018
Genç İşsizliği ve Mücadele Yöntemleri
DDIFO Şahin
Gençlik Araştırmaları Dergisi 8 (20), 135-157, 2020
112020
Seçilmiş AB Ülkelerinde ve Türkiye’de Patent Gelirlerine İlişkin Vergileme “Patent Box” Rejimi
IFO Şahi̇n, AB Yereli
Sosyoekonomi 24 (29), 183-203, 2016
92016
Vergi Otomasyon Sisteminin Yapay Zeka İle Etkileşimi
IFOŞ Ahmet Burçin YERELİ
Vergi Sorunları, 2020
8*2020
Türkiye'de otomotiv piyasasındaki özel tüketim vergisi indirimlerinin maliye sosyolojisi açısından analizi
D Bülbül, İ ORKUNOĞLU
Sosyoekonomi 10 (10), 2009
72009
Elektronik Vergilendirme
IF Orkunoğlu Şahin
Vergi Sorunları 39 (338), 2016
6*2016
R&D Tax Incentive System in Some Selected Countries
IFO ŞAHİN
Social Sciences Research Journal, 6 (4), 137-148, 2017
52017
Doğal Afet Risk Yönetiminde DünyaBankası Modeli
IFO Şahin
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 71-89, 2017
42017
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE İÇİN KARBON VERGİSİ ÖNERİSİ
IF Orkunoğlu Şahin, TE Çiftçi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 16 (2 …, 2021
32021
KADIN YOKSULLUĞU:“NEDENLERİ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ”
İFO ŞAHİN
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 9 (1), 35-47, 2020
32020
YAPAY ZEKANIN EKONOMİ, TOPLUMSAL REFAH VE VERGİLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
AB YERELİ, IF ŞAHİN
Vergi Dünyası, 2019
32019
Dijitalleşme ve Uluslararası Vergilendirmeye Etkisi
IFO Şahin
Vergi Sorunları Dergisi 372, 109-121, 2019
32019
Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi
AB YERELİ, IFO Şahi̇n
Sosyoekonomi 21 (21), 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20