Özden ERDEM
Özden ERDEM
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ve MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of royal jelly on oral mucositis in patients undergoing radiotherapy and chemotherapy
Ö Erdem, Z Güngörmüs
Holistic Nursing Practice 28 (4), 242-246, 2014
352014
Kanser hastalarında yaşam kalitesi ve oral mukozit
Z Güngörmüş, ÖB Erdem
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 24-30, 2014
122014
The prevalence of intimate partner violence against women and women's methods of coping with partner violence
AB Gümüş, S Şıpkın, Ö Erdem
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 11 (2), 79-87, 2020
12020
Safe bicycle riding scales based on the transtheoretical model for adolescents: Development and validation
Ö Erdem, S Erol
Journal of Transport & Health 20, 101006, 2021
2021
Okullarda Transteoretik Model Temelli Güvenli Bisiklet Kullanma Davranışını Geliştirme Programı
Ö Erdem, E Saime
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi 2 (2), 112-125, 2020
2020
Orjinal Makale Kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve kadınların baş etme yöntemleri
AB Gümüş, S Şıpkın, Ö Erdem
2020
The relationship between participation to social activities, life satisfaction, isolation on aged
O Erdem, S Erol, A Aydoğan, B Subaşı, L Kılıç
European Journal of Public Health 29 (Supplement_4), ckz186. 463, 2019
2019
Developing the Turkish version of the exercise benefits/barriers for the elderly scale
S Erol, O Erdem, H Koç, F Çetin, N Erkek
European Journal of Public Health 29 (Supplement_4), ckz186. 460, 2019
2019
Farklı Hasta Profiline Bakım Veren İki Hemşire Grubunun Kültürel Duyarlılık ve Farkındalıklarının Karşılaştırılması
G TANRIVERDİ, HY KARABUĞA, MY GÜRSOY, Ö Erdem, N Gülyenli
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi 1 (2), 26-37, 2019
2019
Farklı Kültürlerde Sağlığı Geliştirme
EÖ Tanriverdi G, Yalçın Gürsoy M
2018
Yaşlı Bireylerin Mental İyilik, Mutluluk Durumları ve Etkileyen Faktörler
AA Özden Erdem, Saime Erol, İsa Beytekin
2018
Oral mucositis and life quality in cancer patients
Z Güngörmüş, ÖB Erdem
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (1), 2016
2016
İNANÇ SAĞLIK VE HEMŞİRELİK
Ö ERDEM, S EROL
Kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve kadınların baş etme yöntemleri
A Babacan Gümüş, S Şıpkın, Ö Erdem
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 11 (2), 79-87, 0
Prevalence of Intimate Partner Violence Against Women and Women's Methods of Coping
A Babacan Gümüş, S Şıpkın, Ö Erdem
Journal of Psychiatric Nursing, 0-0, 0
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DOĞRULTUSUNDA BİR REHBER ÖNERİSİ: BEBEK BAKIMINDA GELENEKSEL UYGULAMALARI TANILAMA REHBERİ
G TANRIVERDİ, Ö ERDEM
Türkiye’de Hemşirelik Araştırmalarında Kültürlerarası Hemşirelik Teori Ve Modellerinin Kullanılması: Sistematik Derleme
G TANRIVERDİ, Ö ERDEM, N GÜLYENLİ, MY GÜRSOY
KONGRE DÜZENLEME KURULU KONGRE ONURSAL BAŞKANI, 86, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17