Takip et
Erman Gedikli
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimine Bir Bakış
YD Uslu, E Kedikli
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 52 (3), 67, 2017
13*2017
The Importance of Entrepreneurship and Innovation Management in terms of Modern Businesses
YD Uslu, E Kedikli
Journal of Academic Value Studies 5 (1), 1-11, 2019
12*2019
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi
E Kedikli
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
82015
İnovasyon ve Yaratıcılık Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi için Çalışma Ortamlarının Geliştirilmesi ve Kuşakların Önemi: Y Kuşağı
YD Uslu, E Kedikli
I. International Black Sea Business Administration Symposium Proceeding Book …, 2016
32016
An Integrated Decision-Making Approach Based on q-Rung Orthopair Fuzzy Sets in Service Industry
Y Demir Uslu, H Dinçer, S Yüksel, E Gedikli, E Yılmaz
International Journal of Computational Intelligence Systems 15 (14), 1-11, 2022
22022
Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi
E Kedikli
Yeşil işletme-Green Business 1, 128-142, 2018
22018
The Role and Importance of Renewable Energy Cooperatives Over Sustainable Development in terms of Turkey
YD Uslu, E Kedikli
22 International Turkish Cooperative Congress. Social Economy Networks …, 2017
2*2017
In Activity Process of Business Innovation Significance of Intergenerational Relations: Y Generation
YD Uslu, E Kedikli
11 th International Silk Road Conference on Innovations in Business …, 2016
22016
Developing Strategies for Increasing Market Share of Turkey on Health Tourism by Using Fuzzy AHP Method
Y Demir Uslu, E Gedikli, E Yılmaz, A Çiçek, M Karataş, S Aydın
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2), 159-171, 2021
12021
Developing Strategies for Hospitals from Patient and Personnel Perspective with DEMATEL
E Kedikli, E Yılmaz, YD Uslu, P Yiğit
Management Strategies to Survive in a Competitive Environment: How to …, 2021
12021
Türk Sağlık Sisteminin Markalaşmasına Stratejik Bir Bakış
Y Uslu, E Yılmaz Alarçin, E Yılmaz, E Gedikli
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 207-225, 2022
2022
Sağlık işletmelerinde bütünleşik sağlık tesis yönetim sistemi için model önerisi
E Gedikli
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2021
2021
Türk Sağlık Sisteminin Markalaşmasına Stratejik Bir Bakış
Y Demir Uslu, E Yılmaz Alarçin, E Yılmaz, E Gedikli
III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 111-119, 2021
2021
Evaluation of the Performance of E7 Countries in Terms of Women’s Health Status: DEA Analysis
YD Uslu, E Gedikli, E Yılmaz, R Turaboğlu
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (4), 588-596, 2021
2021
Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Y Demir Uslu, E Gedikli, S Aygün
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (3), 398-404, 2021
2021
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Risk Faktörlerinin GINI Katsayısı ve Sağlık Düzeyi ile İlişkisi
P Yiğit, E Yılmaz, E Gedikli, O Hayran
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (3), 598-608, 2021
2021
Türkiye'de COVID-19 Pandemisinin Yönetimi ve Joinpoint Regresyon Yöntemiyle Analizi
E Gedikli, Y Demir Uslu, P Yiğit, E Yılmaz
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (4), 911-920, 2021
2021
Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Kariyer Planlamaları Açısından İncelenmesi
E Kedikli, Z Mutlu, S İbrahim
International Scientific Researches Congress 2020 Gümüşhane, 370-386, 2020
2020
Sağlık Tesislerinde Stratejik Planlama ve Yönetim
E Kedikli
Sağlıkta Tesis Yönetimi, 2020
2020
Örgütsel Belirsizlik
E Kedikli, YD Uslu
Örgütsel Yaklaşımlar-II 1, 45-60, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20