Follow
Erman Gedikli
Title
Cited by
Cited by
Year
Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimine Bir Bakış
Y Demir Uslu, E Kedikli
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 52 (3), 67, 2017
44*2017
The Importance of Entrepreneurship and Innovation Management in terms of Modern Businesses
Y Demir Uslu, E Kedikli
Journal of Academic Value Studies 5 (1), 1-11, 2019
182019
An Integrated Decision-Making Approach Based on q-Rung Orthopair Fuzzy Sets in Service Industry
Y Demir Uslu, H Dinçer, S Yüksel, E Gedikli, E Yılmaz
International Journal of Computational Intelligence Systems 15 (14), 1-11, 2022
162022
Developing Strategies for Hospitals from Patient and Personnel Perspective with DEMATEL
E Kedikli, E Yılmaz, YD Uslu, P Yiğit
Management Strategies to Survive in a Competitive Environment: How to …, 2021
82021
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi
E Kedikli
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
82015
Developing Strategies for Increasing Market Share of Turkey on Health Tourism by Using Fuzzy AHP Method
Y Demir Uslu, E Gedikli, E Yılmaz, A Çiçek, M Karataş, S Aydın
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2), 159-171, 2021
72021
Türk Sağlık Sisteminin Markalaşmasına Stratejik Bir Bakış
Y Uslu, E Yılmaz Alarçin, E Yılmaz, E Gedikli
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 207-225, 2022
62022
Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinde Rüzgâr Gücü ve Danimarka Örneği
A ÖZKAN, U Yeter, E GEDİKLİ
Akdeniz İİBF Dergisi 22 (2), 26-35, 2022
42022
İnovasyon ve Yaratıcılık Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi için Çalışma Ortamlarının Geliştirilmesi ve Kuşakların Önemi: Y Kuşağı
YD Uslu, E Kedikli
I. International Black Sea Business Administration Symposium Proceeding Book …, 2016
42016
Sağlık Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi Olgusunun Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Y Uslu, Y Hancıoğlu, E Yılmaz, E Gedikli
3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 57 (3), 1508-1513, 2022
32022
Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Y Demir Uslu, E Gedikli, S Aygün
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (3), 398-404, 2021
32021
A Proposal for Leadership Model in Health: Post-Modern Health Leadership
YD Uslu, E Kocaman, E Kedikli
Journal of Health Systems and Policies 1 (3), 101-118, 2019
32019
Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi
E Kedikli
Yeşil işletme-Green Business 1, 128-142, 2018
32018
The Role and Importance of Renewable Energy Cooperatives Over Sustainable Development in terms of Turkey
YD Uslu, E Kedikli
22 International Turkish Cooperative Congress. Social Economy Networks …, 2017
2*2017
In Activity Process of Business Innovation Significance of Intergenerational Relations: Y Generation
YD Uslu, E Kedikli
11 th International Silk Road Conference on Innovations in Business …, 2016
22016
Türkiye'de COVID-19 Pandemisinin Yönetimi ve Joinpoint Regresyon Yöntemiyle Analizi
E Gedikli, Y Demir Uslu, P Yiğit, E Yılmaz
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (4), 911-920, 2021
12021
Türkiye'de Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Cihaz Tedarik Sürecinde Karşılaşılan Risklerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi
Y Uslu, B Sevim, S Aygün, S Onaran, E Gedikli
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 10 (1), 1-14, 2024
2024
Sağlık Tesislerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımındaki Engeller ve Sağlıklı Şehirler Açısından Önemi
E Gedikli
IV. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı, 118, 2023
2023
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
E Gedikli, R Akdoğan
Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi 3 (3), 1-12, 2023
2023
Sağlık İşletmelerinde İnançlar, Değerler ve Tutumlar
Y Uslu, E Gedikli, S Aygün
Sağlık İşletmeleri Bakış Açısıyla Davranış Bilimlerine Giriş, 48-60, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20