Bahadır Ayar
Bahadır Ayar
Research Assistant, Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İnovasyon ve Ar-Ge Faaliyetlerinin İhracat Performansına Etkisi: Türk İşletmeleri Üzerine Algısal Bir Araştırma
B Ayar, TS Erdil
Öneri Dergisi 13 (49), 45-68, 2018
92018
İnovasyon Performansının Rekabet Gücü, Firma Performansı ve İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi: Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Üzerine Bir Araştırma
TS Erdil, S Aydoğan, B Ayar, Ö Güvendik, S Diler, K Gusinac
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 40 (2), 137-166, 2018
1*2018
İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin İşletmelerin Birleşik Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: Türk İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
TS Erdil, NO Bakır, B Ayar
22. Pazarlama Kongresi, 2017
12017
İzleyici Algısı Bileşenlerinin Reklama Yönelik Tutum ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
S Taşer, B Ayar, TS Erdil
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 105-122, 2020
2020
Innovative Consumers of The Digital Age: Opinion Seeking on Instagram
S Aydoğan, Ö Güvendik, B Ayar
Business & Management Studies: An International Journal 7 (2), 609-628, 2019
2019
Consumer Perceptions of User Experience and Risk: A Research on Online Shopping
B Ayar, Ö Orcan, TS Erdil
15th International Strategic Management Conference, 345-355, 2019
2019
Marka Performansının Rekabet Gücüne Etkisi: Ulusal ve Uluslararası Birleşme ve Satın Almalar Açısından Bir Değerlendirme
TS Erdil, S Aydoğan, B Ayar, Ö Güvendik
Öneri Dergisi 14 (51), 164-189, 2019
2019
Effect of Brand and Market Performance on Competitiveness in Mergers and Acquisitions
TS Erdil, S Aydoğan, B Ayar, Ö Güvendik, S Diler, K Gusinac
ISMC 2018 - 14th International Strategic Management Conference 54, 44-58, 2018
2018
Katma Değerin İhracat Performansına Etkisinin Ölçümlenmesi ve Türk İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
B Ayar
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
2017
The Impact Of Market And Brand Orientation On Performance: An Empirical Study
TS Erdil, NO Bakır, B Ayar
ISMC 2017 - 13th International Strategic Management Conference 34, 49-63, 2017
2017
Marka Odaklılığın ve İmajın Marka Performansına Etkisi: Birleşik Markalar Derneği Üyeleri Üzerine Bir Araştırma
NO Bakır, TS Erdil, B Ayar
22. Pazarlama Kongresi, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11