Ahmet Burçin Yereli
Ahmet Burçin Yereli
Hacettepe University, Professor of Public Finance
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türk Vergi Sistemi
M Tosuner, Z Arıkan, AB Yereli
120*1995
Türk Vergi Hukuku (Vergi Usul Hukuku - Vergi Yargı Hukuku)
M Tosuner, AB Yereli
91*1996
Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi
AB Yereli, AY Ata
Maliye Dergisi, 21-32, 2011
412011
Kayıt Dışı İstihdam
AB Yereli, O Karadeniz
Odak Yayınevi, 2004
39*2004
Türk Vergi Yargısı
M Tosuner, Z Arıkan, AB Yereli
Anadolu Matbaacılık, 1999
34*1999
Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi
AB Yereli, O Karadeniz
e-Yaklaşım 12 (138), 835-852, 2004
29*2004
Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye’de Devlet - Birey İlişkisi
AB Yereli
Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye'de Devlet Birey İlişkisi, 2003
28*2003
The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish Manufacturing Firms
B Fazlıoğlu, B Dalgıç, AB Yereli
Industry & Innovation 26 (4), 439-460, 2019
232019
Yeniden Canlanan İpek Yolu’nda Ekonomik Stratejiler
AB Yereli
Uluslararası “İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası” Bilgi Şöleni …, 2013
212013
Türkiye'de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler
AB Yereli, AM Köktaş, IŞ Selçuk
Sosyoekonomi 22 (22), 273-296, 2014
172014
Kamu Kolaylıkları Yönetişiminde Yoksulluğun Dikkate Alınması
N Bağdadioğlu, A Başaran, S Kalaycıoğlu, A Pınar
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Hacettepe Üniversitesi Piyasa …, 2009
16*2009
Muhasebe Meslek Mensupları Anketi: Mesleki Profil, Sorunlar, Çözüm Önerileri
AB Yereli
http://www.alomaliye.com/agustos_06/meslek_mensuplari_anketi.pdf, 2006
162006
Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Nedensellik İlişkisi: 2006-2015 Dönemi İçin Türkiye Örneği
H Akbulut, AB Yereli
Sosyoekonomi 24 (27), 103-119, 2016
122016
Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme
G Çobanogulları, AB Yereli
Sosyoekonomi 25 (31), 109-125, 2017
10*2017
Vergi Teorisi Açısından Bir Vergileme İlkesi Olarak Adalet İlkesinin İncelenmesi
AY Ata
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2001
102001
Tasarruf Politikalarının Oluşumunda Vergi Sisteminin Rolü
AB Yereli
Maliye Yazıları, 64-89, 1997
101997
Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı
AB Yereli, M Meriç
Maliye Yazıları, 63-74, 1992
10*1992
Yerel Yönetimlerin Finansmanında Yerel Yönetim Bankacılığı Uygulaması, İller Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler
M Gümüş, AB Yereli
Sosyoekonomi 24 (28), 209-234, 2016
8*2016
Mali Yönetim ve Mali Denetim Açısından Kamu Zararı
AB Yereli, D Bülbül
Güncel Mevzuat 10 (119-120), 68-80, 2015
82015
Bütçelemenin Anayasal İlkeleri: Anayasal Bütçe Yaklaşımı
AB Yereli
Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu, 43-67, 2012
82012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20