Follow
Ahmet Burçin Yereli
Ahmet Burçin Yereli
Hacettepe University, Professor of Public Finance
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Vergi Sistemi
M Tosuner, Z Arıkan, AB Yereli
207*1995
Türk Vergi Hukuku (Vergi Usul Hukuku - Vergi Yargı Hukuku)
M Tosuner, AB Yereli
175*1996
Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi
AB Yereli, AY Ata
Maliye Dergisi, 21-32, 2011
982011
Türk Vergi Yargısı
M Tosuner, Z Arıkan, AB Yereli
Anadolu Matbaacılık, 1999
78*1999
Kayıt Dışı İstihdam
AB Yereli, O Karadeniz
Odak Yayınevi, 2004
68*2004
The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish Manufacturing Firms
B Fazlıoğlu, B Dalgıç, AB Yereli
Industry & Innovation 26 (4), 439-460, 2019
652019
Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye’de Devlet - Birey İlişkisi
AB Yereli
Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye'de Devlet Birey İlişkisi, 2003
492003
Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi
AB Yereli, O Karadeniz
e-Yaklaşım 12 (138), 835-852, 2004
44*2004
Türkiye'de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler
AB Yereli, AM Köktaş, IŞ Selçuk
Sosyoekonomi 22 (22), 273-296, 2014
362014
Yeniden Canlanan İpek Yolu’nda Ekonomik Stratejiler
AB Yereli
Uluslararası “İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası” Bilgi Şöleni …, 2013
352013
Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Nedensellik İlişkisi: 2006-2015 Dönemi İçin Türkiye Örneği
H Akbulut, AB Yereli
Sosyoekonomi 24 (27), 103-119, 2016
322016
Türkiye'de Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yapısı
AB Yereli
Mali Pusula 3 (34), 86-101, 2007
25*2007
Tasarruf Politikalarının Oluşumunda Vergi Sisteminin Rolü
AB Yereli
Maliye Yazıları, 64-89, 1997
23*1997
Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme
G Çobanogulları, AB Yereli
Sosyoekonomi 25 (31), 109-125, 2017
22*2017
Kamu Kolaylıkları Yönetişiminde Yoksulluğun Dikkate Alınması
N Bağdadioğlu, A Başaran, S Kalaycıoğlu, A Pınar
Ankara: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Hacettepe Üniversitesi Piyasa …, 2009
20*2009
Türkiye'de Sağlık Harcamalarını Artıran Faktörler
AB Yereli, İ Kobal, AM Köktaş
8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2010
16*2010
İslam Vergi Hukukunda Dış Ticaret Vergileri ve Osmanlı Devletinde Gümrük Vergileri Uygulaması
AB Yereli
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 79-104, 1994
161994
Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı
AB Yereli, M Meriç
İktisat, İşletme ve Finans 8 (85-86), 22-31, 1993
16*1993
Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat Mı, Tehdit Mi?
AB Yereli, İ Yaman
Sosyoekonomi 25 (34), 69-86, 2017
15*2017
Macroeconomic Effects of Tax Competition in Turkey
AB Yereli
SEER-South-East Europe Review for Labour and Social Affairs 8 (1), 19-38, 2005
15*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20