Follow
Ergün Köksoy
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler İlişkisi: Kuramsal Bir Değerlendirme
E Köksoy
Marmara İletişim Dergisi, 211-231, 2014
322014
Kamu Diplomasisi Perspektifinden Ulus Markalaması
E Köksoy
Akdeniz İletişim Dergisi, 42-61, 2015
202015
Halkla İlişkiler Bağlamında Kamu Diplomasisi Yönetimi
E Köksoy
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
192013
Halkla İlişkiler Bağlamında Kamu Diplomasisi Yönetimi: Türkiye’nin Kamu Diplomasisindeki Yetkinlik İncelemesi
E Köksoy
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi …, 2013
152013
Yeni Diplomatik Temsil Biçimi Olarak Marka Diplomasisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
E Köksoy
Selçuk İletişim Dergisi 9 (2), 242-261, 2016
142016
Kamu Diplomasisi ve Mülteci İlişkileri: Türkiye’nin Mülteci İlişkilerinin Uluslararası Medya Yansımaları
E Köksoy
Marmara İletişim Dergisi, 77-99, 2015
62015
İnternetin Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı
E Köksoy
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
5*2008
Kişilerarası Etkili İletişim ve İkna
E Köksoy
İletişim Çalışmaları, 63-104, 2020
1*2020
Kamu Diplomasisi Yönetimi ve Stratejisi
E Köksoy
Kamu Diplomasisinde Yeni Yönelimler, 11-54, 2019
12019
Kurumsal Dönüşüm ve Diplomasinin Geleceği
E Köksoy
Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm, 120-131, 2021
2021
Türkiye’de Kamu Diplomasisi Akademik Literatürü Üzerine Bir İnceleme
E Köksoy
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 19 (38), 631-684, 2021
2021
Dijital Çağda Markaların Kriz İletişimi: Pandemi Etkisi
E Köksoy
International Social Sciences Studies Journal (SSS Journal) 7 (87), 9732-3747, 2021
2021
Crisis Communication of Brands in the Digital Age: The Impact of Pandemic
E Köksoy
INMECS21- 1st International Media and Cultural Studies Conference …, 2021
2021
Siyasal Partiler ve Siyasal İletişim Stratejileri
E Köksoy
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan, 493-522, 2021
2021
İşitsel ve Görsel Medyaların Kökeni Üstüne Bir Değerlendirme
E Köksoy
Halkbilimi Bağlamında Medya ve İletişim 3, 41-69, 2021
2021
The Impact Of Social Media On Agenda Setting And Public Opinion Formation: The Black Lives Matter Movement As An Example Of Social Activism
S Demir, E Köksoy
Social Sciences Studies Journal 7 (82), 1858-1868, 2021
2021
Algı Yönetimi ve Ulus Markalama İlişkisi: Türkiye Ulus Algısı ve Markası
E Köksoy
Algı Yönetimi - Siyasal ve Dijital İletişim, Sosyal Medya ve Kitle İletişimi …, 2021
2021
Milli Görüş Partileri ve Siyasal İletişim Stratejileri
E Köksoy
2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu, 2020
2020
Kurumsal Dönüşüm ve Diplomasinin Geleceği
E Köksoy
6.İstanbul Güvenlik Konferansı (2020), https://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/15178/6, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19